100% ponovna uporaba iz Slovenije.

KNOF za namen zagotavljanja vhodne surovine za izdelavo različnih izdelkov zbira različne sekundarne materiale na območju in po izvoru iz Slovenije. Zbiramo predvsem rabljeno pohištvo, rabljena oblačila in plastične ter druge ne-nevarne tehnološke ostanke iz industrije.

Namen ponovne uporabe je zagotavljanje čimdaljše življenjske dobe materialom in na tak način ustvarjanje prihranka porabe naravnih virov in izpustov CO2 emisij.

Popravila in rezervni deli.

Poleg popravil in servisa znotraj garancijske dobe nudimo tudi popravila izdelkov KNOF po izteku garancije, z namenom čim daljše življenjske dobe izdelkov. Zagotavljamo tudi dobavo rezervnih delov.

Prevzem po koncu življenske dobe.

Za večino izdelkov KNOF imamo razvit sistem povratne logistike.

Kontaktirajte nas za prevzem izdelkov KNOF po koncu njihove življenjske dobe z namenom ponovne uporabe oz. reciklaže materialov po principu cradle-to-cradle.

S tem namenom so izdelki tudi ustrezno označeni (qr koda), navedena je vrsta materiala (pri plastiki) ter delež recikliranih materialov.

Po želji naročnika nudimo izračun prihranka CO2 emisij.

Naši izdelki iz reciklirane plastike so 80% manj obremenjujoči za okolje kot izdelki iz novih plastičnih materialov iz fosilnih goriv.

Vključujoča družba.

Zavod KNOF je socialno podjetje, ki si prizadeva za:

zmanjševanje predsodkov in stereotipnega razmišljanja

gradnjo vključujoče družbe za socialno izključene skupine v lokalnih skupnostih

oblikovanje smernic, modelov in razvoj procesov dela za ranljive skupine

Zero-waste

Pri transportu in prodaji izdelkov KNOF ne uporabljamo plastične embalaže za enkratno uporabo. Pri transportu pohištva uporabljamo karton, ki je večkratno uporaben, pri manjših izdelkih za redno prodajo za embalažo uporabljamo trši recikliran papir oz. trši papir iz invazivnih tujerodnih vrst rastlin izdelan v Sloveniji.

 

 

Remade in Slovenia | knof.si