Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Projekt ZERO-WASTE življenjski slog ali življenjski slog BREZ ODPADKOV, je nastal na podlagi trenda, ki je še posebej priljubljen med mladimi. Zero-waste način življenja prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, ki so poslanstvo Zavoda Stara šola. Mladi se vse bolj...

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Trajanje: 2019 Opis projekta: Javni razpis je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki...

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Trajanje: 2019 Projekt BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN je namenjen ozaveščanju o negativnih posledicah sodobnega načina življenja mladih na okolje in družbo ter spodbujanju k bolj odgovornemu potrošništvu s sodelovanjem v kampanji #Kupujem odgovorno. 1. Sklop:...

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja | CLLD LAS Posavje

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja | CLLD LAS Posavje

Trajanje: 2018-2019 Aktivnosti na projektu Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo...

SUNK Socialna aktivacija Sevnica | MDDSZ

Zavod KNOF so.p. izvaja projekt »Središče ustvarjanja, napredka in kompetenc Sevnica«, ki poteka od 21.6.2018 do 20.6.2019 in vključuje dve skupini po 15 udeležencev v 2 šest mesečna programa socialne aktivacije v Sevnici. Pri izvedbi programa sodelujejo poleg nosilca...

sl_SISlovenian