Youth for climate solutions | ESC OPEN CALL!

Youth for climate solutions | ESC OPEN CALL!

  OPEN CALL FOR JOINING AN EUROPEAN SOLIDARY PROJECT AT KNOF!   | APPLICATIONS ARE CLOSED.   | Duration: April - October 2021 Project description: The project is an upgrade of the content that we have already implemented at KNOF, so that we have proven...

SALON pohištva | Center za kreativnost MK

SALON pohištva | Center za kreativnost MK

  Poslanstvo projekta je vključevanje in vzpostavitev funkcije design managementa v vodenju razvoja in razširitve modela ponovne uporabe iz oblačil na pohištvo. Namen projekta je vzpostaviti sistemske rešitve obravnavanja rabljenega pohištva, kategorizacijo in...

Popravim.si | Občina Krško

Popravim.si | Občina Krško

  Trajanje: 2020 Opis projekta: Namen projekta je omogočanje in promoviranje trenda popravljanja stvari, namesto zavrženja in nakupa novih. Po zadnjih študijah, smo se preteklih 40 let najbolj in predvsem na nivoju družbe ukvarjali z recikliranjem, ki je šele na...

Mladi za podnebne rešitve | Občina Krško

Mladi za podnebne rešitve | Občina Krško

  Trajanje: 2020 Opis projekta: Namen projekta je spodbuditi participacijo mladih pri oblikovanju okoljskih rešitev za izzive občine Krško in širše regije.   Cilji projekta: Spodbuditi nastanek novih rešitev za varovanje okolja in varovanje virov Spodbuditi...

LIST | Litijski inkubator za skupnost in trajnost

LIST | Litijski inkubator za skupnost in trajnost

Projekt, ki je v Litijo pripeljal second hand trgovino! Namen projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost je povezovanje znanja in izkušenj posameznih partnerskih organizacij, zagon skupnostnega prostora v Litiji, ki bo na eni strani obiskovalcem nudil prvo...

Majhne glave, velike ideje | Občina Krško

Majhne glave, velike ideje | Občina Krško

    Trajanje: 2019 Opis projekta: Projekt »Majhne glave, velike ideje« pomeni sklop delavnic »iz drugega zornega kota«, kjer se mladi srečajo s pravimi lokalnimi podjetniki in jim pomagajo pri reševanju poslovnih izzivov ter tako soustvarjajo podjetniške...

Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Projekt ZERO-WASTE življenjski slog ali življenjski slog BREZ ODPADKOV, je nastal na podlagi trenda, ki je še posebej priljubljen med mladimi. Zero-waste način življenja prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, ki so poslanstvo Zavoda Stara šola. Mladi se vse bolj...

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Trajanje: 2019 Opis projekta: Javni razpis je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki...

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Trajanje: 2019 Projekt BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN je namenjen ozaveščanju o negativnih posledicah sodobnega načina življenja mladih na okolje in družbo ter spodbujanju k bolj odgovornemu potrošništvu s sodelovanjem v kampanji #Kupujem odgovorno. 1. Sklop:...

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja | CLLD LAS Posavje

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja | CLLD LAS Posavje

Trajanje: 2018-2019 Aktivnosti na projektu Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo...

sl_SISlovenian