Youth for climate solutions | ESC

Youth for climate solutions | ESC

  | Duration: April - October 2021 Project description: The project is an upgrade of the content that we have already implemented at the KNOF Institute, so that we have proven them successful and contributed to the goals of the European Solidarity Unit and the...

SALON pohištva | Center za kreativnost MK

SALON pohištva | Center za kreativnost MK

  Poslanstvo projekta je vključevanje in vzpostavitev funkcije design managementa v vodenju razvoja in razširitve modela ponovne uporabe iz oblačil na pohištvo. Namen projekta je vzpostaviti sistemske rešitve obravnavanja rabljenega pohištva, kategorizacijo in...

Popravim.si | Občina Krško

Popravim.si | Občina Krško

  Trajanje: 2020 Opis projekta:  Namen projekta je omogočanje in promoviranje trenda popravljanja stvari, namesto zavrženja in nakupa novih. Po zadnjih študijah, smo se preteklih 40 let najbolj in predvsem na nivoju družbe ukvarjali z recikliranjem, ki je šele na...

Mladi za podnebne rešitve | Občina Krško

Mladi za podnebne rešitve | Občina Krško

  Trajanje: 2020 Opis projekta:  Namen projekta je spodbuditi participacijo mladih pri oblikovanju okoljskih rešitev za izzive občine Krško in širše regije.   Cilji projekta: Spodbuditi nastanek novih rešitev za varovanje okolja in varovanje virov Spodbuditi...

LIST | Litijski inkubator za skupnost in trajnost

LIST | Litijski inkubator za skupnost in trajnost

Projekt, ki je v Litijo pripeljal second hand trgovino! Namen projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost je povezovanje znanja in izkušenj posameznih partnerskih organizacij, zagon skupnostnega prostora v Litiji, ki bo na eni strani obiskovalcem nudil prvo...

Majhne glave, velike ideje | Občina Krško

Majhne glave, velike ideje | Občina Krško

    Trajanje: 2019 Opis projekta: Projekt »Majhne glave, velike ideje« pomeni sklop delavnic »iz drugega zornega kota«, kjer se mladi srečajo s pravimi lokalnimi podjetniki in jim pomagajo pri reševanju poslovnih izzivov ter tako soustvarjajo podjetniške...

Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Projekt ZERO-WASTE življenjski slog ali življenjski slog BREZ ODPADKOV, je nastal na podlagi trenda, ki je še posebej priljubljen med mladimi. Zero-waste način življenja prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, ki so poslanstvo Zavoda Stara šola. Mladi se vse bolj...

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Trajanje: 2019 Opis projekta: Javni razpis je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki...

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Trajanje: 2019 Projekt BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN je namenjen ozaveščanju o negativnih posledicah sodobnega načina življenja mladih na okolje in družbo ter spodbujanju k bolj odgovornemu potrošništvu s sodelovanjem v kampanji #Kupujem odgovorno. 1. Sklop:...

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja | CLLD LAS Posavje

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja | CLLD LAS Posavje

Trajanje: 2018-2019 Aktivnosti na projektu Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo...