LIST | Litijski inkubator za skupnost in trajnost

Projekt, ki bo v Litijo pripeljal second hand trgovino! Namen projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost je povezovanje znanja in izkušenj posameznih partnerskih organizacij, zagon skupnostnega prostora v Litiji, ki bo na eni strani obiskovalcem nudil prvo...

Iz starega novo naredim | za okolje skrbim

Projekt »Iz starega novo naredim – za okolje skrbim« je sestavljen iz več različnih ustvarjalnih delavnic, ki jim je skupna ena točka, in sicer ponovna uporaba – reuse in predelava – upcycling. Ponovna uporaba je na drugem mestu lestvice...

Zero-waste življenjski slog | Občina Sevnica

Projekt ZERO-WASTE življenjski slog ali življenjski slog BREZ ODPADKOV, je nastal na podlagi trenda, ki je še posebej priljubljen med mladimi. Zero-waste način življenja prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, ki so poslanstvo Zavoda Stara šola. Mladi se vse bolj...

Socialni inkubator KNOF | Občina Sevnica

Socialni inkubator je podjetniški inkubator za razvoj družbeno odgovorih idej oz. socialnih inovacij. Socialne inovacije rešujejo družbeni problem na podjeten način. Model socialnega inkubatorja je prvi v Sloveniji razvil Zavod KNOF so.p., ŠMRK Društvo KNOF je...

Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško

Projekt BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN je namenjen ozaveščanju o negativnih posledicah sodobnega načina življenja mladih na okolje in družbo ter spodbujanju k bolj odgovornemu potrošništvu s sodelovanjem v kampanji #Kupujem odgovorno. 1. Sklop: Delavnica Stikalnik...

Majhne glave, velike ideje

Opis projekta: Projekt »Majhne glave, velike ideje« pomeni sklop delavnic »iz drugega zornega kota«, kjer se mladi srečajo s pravimi lokalnimi podjetniki in jim pomagajo pri reševanju poslovnih izzivov ter tako soustvarjajo podjetniške zgodbe. Namen projekta je...

SUNK Socialna aktivacija Sevnica

Zavod KNOF so.p. izvaja projekt »Središče ustvarjanja, napredka in kompetenc Sevnica«, ki poteka od 21.6.2018 do 20.6.2019 in vključuje dve skupini po 15 udeležencev v 2 šest mesečna programa socialne aktivacije v Sevnici. Pri izvedbi programa sodelujejo poleg nosilca...

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja| CLLD LAS Posavje

Aktivnosti na projektu Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo praktični prikaz...

Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT

Opis projekta: Javni razpis je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki želijo nadgraditi...