Vzpostavitev proizvodno-predelovalnega obrata KNOF CIRCULAR FAB | MGŠT
13 septembra, 2023

Trajanje projekta: 1.9.2023 – 30.9.2024

Vrednost projekta: 226.108,25 €

Vrednost sofinanciranja: 150.000,00 €

Prijavitelj projekta: Zadruga KNOF za tehnološki razvoj na področju trajnosti z.b.o. so.p.

Partner projekta: Zavod KNOF za kreativni razvoj so.p.

 

Namen projekta je zmanjševanje izpustov CO2, ki jih povzroči sežig 360.000 ton mešanih in kosovnih odpadkov, ki nastanejo v Sloveniji na letni ravni ter prispevanje k doseganju cilja EU – 55% recikliranih in ponovno uporabljenih odpadkov do leta 2030. Doseči želimo čimvečji pozitivni učinek na okolje, z zapolnjevanjem vrzeli med industrijo recikliranja in gospodarstvom. Glavi cilj projekta je vzpostaviti proizvodno-predelovalni obrat za reciklažo in ponovno uporabo lokalnih odpadkov. Projekt na inovativen način pristopa k reševanju problema odpadkov, ker vzpostavlja lokalne krožne zanke.

 

IZZIV:

V Sloveniji na leto nastane 360.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in kosovnega odpada, od tega gre večina materiala v sežig v cementarnah po Evropi ali odlaganje, kar povzroča velike stroške za državo, pretirano porabo naravnih virov in povečuje emisije CO2. Tekstilni odpad, oblačila v veliki večini končajo na divjih odlagališčih v Afriki. Preko raziskave in pogovorov z našimi poslovnimi partnerji smo ugotovili, da v lesno-proizvodnem podjetju na Dolenjskem na leto proizvedejo 1.400 ton odpadnih lesenih plošč (iveral, vezane plošče, ostanki od proizvodnje). Eden od proizvajalcev poliestra, s katerim sodelujemo, ustvari vsako leto 15.000 kg odpadne plastike, ki jo sedaj odvaža lokalno komunalno podjetje. Vsi ti odpadni materiali vsebujejo ogromne količine shranjenega CO2, dodatne emisije pa so nastale tudi pri sami proizvodnji in transportu teh materialov. V večini se ti odpadki zberejo in predelajo za proizvodnjo RDF oz. goriva za cementarne po Evropi. Pri sežigu teh odpadkov se ves ta shranjen CO2 sprošča v okolje.

V Knofu na leto v okviru različnih sistemov zbiranja za ponovno uporabo (5 butikov ponovne uporabe Stara šola, največji Salon rabljenega pohištva) zberemo preko 25 ton pohištvenih in tekstilnih materialov, od katerih 50-70% ni primernih za nadaljnjo »enostavno« ponovno uporabo in prodajo v prvotni obliki zaradi vse slabše kvalitete materialov in izdelkov (hitra moda).

Po drugi strani se na nas obrača vse več podjetij, ki imajo tehnološke ostanke v obliki »čiste plastike« PP in PE, ki so zainteresirani za ponovno uporabo oz. apcikliranje teh ostankov v nove izdelke.

Trg javnih naročil v Sloveniji obsega 8 milijard, od tega letno naročimo za 15 milijonov pohištva. Zelena javna naročila so v velikem interesu države in EU nasploh, pri tem pa je velik poudarek na lokalnih in krožnih materialih. Večja podjetja so zavezana k izdelavi trajnostnih strategij za prehod v krožno gospodarstvo in intenzivno iščejo rešitve in podporo pri implementaciji teh strategij.

Evropska direktiva o ravnanju z odpadki nalaga državam članicam sprejem potrebnih ukrepov za povečanje reciklaže in ponovne uporabe odpadkov iz današnjih cca 12% na 55% do leta 2030.

 

REŠITEV:

Podaljševanje življenjske dobe materialom v obliki lokalnega zapiranja materialnih zank tekstila, pohištva/lesa in plastike:

– Proizvodnja končnih izdelkov za javne naročnike (zelena javna naročila) in pridržana javna naročila ter naročila malih vrednosti.

– Proizvodnja polizdelkov za B2B segment pohištvene in interior dizajn industrije.

– Razvoj in proizvodnja krožnih materialov »po meri« za podjetja.

 

Lokalne krožne zanke bomo vzpostavljali v partnerstvu s slovenskimi podjetji, ki že vlagajo v prehod v krožno gospodarstvo, vzpostavili pa bomo tudi nov pilotni način zbiranja odpadkov primernih za ponovno uporabo »na domu« (sistem Knofcycle). Zbrane materiale bomo v novo vzpostavljenem predelovalno-proizvodnem obratu na tehnološko inovativen način predelali v polizdelke in izdelke uporabne v pohištveni in gradbeniški industriji, kar bo sekundarnim surovinam podaljšalo življenjsko dobo, zmanjšalo porabo naravnih virov in zmanjšalo emisije CO2. Naši produkti bodo usmerjeni predvsem v proizvodnjo recikliranega pisarniškega pohištva, modularnih predelnih sten in recikliranih ploskovitih polproduktov iz industrijske plastike, odpadnih ivernih plošč oz. lesa in odpadnega tekstila. Preko razvoja novega načina zbiranja odpadnih materialov »na domu«, bomo skupaj s komunalnimi podjetji vzpostavili vzporedni sistem zbiranja odvečnih materialov preden postanejo odpadek, se kontaminirajo s hrano, kemikaliji ali drugimi vrstami odpadkov. Tako zmanjšujemo stroške in emisije iz transporta ter stroške pranja odpadkov in povečujemo dodano vrednost. Hkrati lokalno zapiranje materialnih zank odpira priložnost za nova zelena delovna mesta v lokalnem okolju, obuja stara znanja in veščine (tekstilna tehnična znanja), odpira priložnost za uvajanje in usposabljanje tudi ranljivejše brezposelne populacije.

Projekt podpirajo:

 

Projekt sofinancira: