Socialni inkubator KNOF | Občina Sevnica
17 avgusta, 2020
admin

Socialni inkubator je podjetniški inkubator za razvoj družbeno odgovorih idej oz. socialnih inovacij. Socialne inovacije rešujejo družbeni problem na podjeten način. Model socialnega inkubatorja je prvi v Sloveniji razvil Zavod KNOF so.p., ŠMRK Društvo KNOF je ustanovitelj Zavoda KNOF.

Podjetni center v okviru Socialnega inkubatorja KNOF:

Socialni inkubator KNOF v prvi vrsti nudi varno okolje za zagon in testiranje ideje. Vstop v inkubator je primeren za tiste, ki že imajo idejo, so naredili osnovno preverjanje trga ter poznajo glavne potrebe svojih kupcev.

Svojo idejo, projekt ali posel inkubiranci razvijajo pod okriljem KNOFa, znotraj njega pa imajo svoj “oddelek” oz. kot ga mi imenujemo podjetni center. Podjetni center (PC) pomeni, da poslovna ideja dobi skupnostno pravno obliko, vodja PCja pa pravico, da znotraj nje sam vodi svoje poslovanje, dobi svoj bančni račun, ločeno pregleduje stanje prihodkov in odhodkov. Na voljo mu je tudi brezplačna računovodska podpora, svetovanje, KNOF brand in mreža. S tem se izognejo marsikateri začetni birokratski težavi pa tudi finančnim prispevkom, ki jih bremenijo takoj, ko odprejo lastni s.p. ali zavod.

Delavnice inkubatorja:

Enkrat na mesec organiziramo delavnico preverjanja in postavitve novih ciljev v poslovanju, s poudarkom na prodaji. Danes je v inkubator vključenih 16 podjetnih centrov, 10 od teh jih prihaja iz Občine Sevnica. Delavnice potekajo individualno, med inkubirancem in vodjo inkubatorja / mentorjem, ki za vsakega inkubiranca vodi poseben portfolijo, namenjen spremljanju napredka in usmeritvi inkubiranca.

Na delavnicah sledimo metodam sodobnega podjetniškega načrtovanja:

Občasno organiziramo tudi skupinske delavnice – v obliki skupinskih B2B srečanj, namenjenih temu, da se mladi podjetniki srečajo z bolj izkušenimi ter da se najdejo skupne povezave in potrebe.  Občasno organiziramo tudi strokovne delavnice na teme kot so npr. izdelava spletne strani za svoj posej, socialna omrežja, grafično oblikovanje…

Namen projekta je:

  • omogočiti mladim pogoje za pridobivanje podjetniških izkušenj in kompetenc: 15 individualnih svetovanj, 9 delavnic oz. srečanj, 1 podjetniški tečaj na Šolskem centru Krško-Sevnica
  • oblikovati varno okolje, v katerem lahko mladi in drugi razvijajo svojo idejo na podjeten način – nudenje podpore v obliki brezplačnega poslovnega svetovanja, računovodstva, pravne pomoči, zagotavljanje prostora za coworking, mreženje do decembra 2019
  • širiti podjetniške zgodbe, znanja, izkušnje med mladimi: 1 predstavitev za mlade brezposelne na ZRSZ, 3 predstavitve KNOF izven regije oz. gostovanje tujih organizacij pri nas
  • spodbuditi usmeritev podjetniških idej v socialno podjetništvo, krožno gospodarstvo in zelena delovna mesta: 2 dogodka
Projekt sofinancira Občina Sevnica, v okviru razpisa Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov
za mlade v Občini Sevnica v letu 2019.