SALON pohištva | Center za kreativnost MK
7 januarja, 2021

 

Poslanstvo projekta je vključevanje in vzpostavitev funkcije design managementa v vodenju razvoja in razširitve modela ponovne uporabe iz oblačil na pohištvo. Namen projekta je vzpostaviti sistemske rešitve obravnavanja rabljenega pohištva, kategorizacijo in prenovo usmerjeno v zaposlovanje težje zaposljivih skupin (socialna inovacija) in vzpostavitev učinkovitega poslovnega modela blagovne znamke SALON.

 

Trajanje: 2020-2021

Opis projekta:

Področje design managementa bo v okviru razvoja strategije vključilo prenos znanj za dvig zavedanja o možnostih učinkovitega upravljanja z design projekti, vzpostavilo odgovornosti, kriterije in način upravljanja z viri za design. Cilj projekta je uvesti sistemsko uporabo izbranih kreativnih metod in identificirati strateške cilje za vzpostavitev vzdržnega poslovnega modela.

Ključni identificirani strateški cilji projekta bodo prototipno izvedeni v sodelovanju s kreativci in z uporabo eksperimentalne opreme za predelavo odpadnih materialov kot je plastika.

 

V prvi fazi bomo z dizajn studijem Gigo design zagotovili prenos znanj in dvignili raven specifičnih znanj s področja design managementa. Prizadevali si bomo za vzpostavitev funkcij, ki bodo omogočale hitrejše prilagajanje spremembam trga in razvoju poslovnega modela.

Pri projektu bomo v izvedbeni fazi (druga polovica projekta) sodelovali z (mladimi) kreativci posamezniki, ki smo jih identificirali preko spletne strani CzK, razstave Tunel. s kreativci bomo sodelovali pogodbeno, naša aspiracija pa je, da kreativci tudi po koncu projekta prepoznajo v našem podjetju možnost za eksperimentiranje in testiranje funkcionalnosti njihovih konceptualnih idej na področju eko-dizajna.

Zunanji mentorji projekta bodo nudili podporo pri ustvarjanju povezav s posameznimi dizajnerji, ki jih bomo v okviru projekta vključevali v procese upcyclinga, oblikovanja recikliranih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, s poudarkom na področju reciklirane plastike.

 

Projekt je sofinanciran v okviru JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021« (JR CzK 2020- 2021), SKLOP A3 – Kreativni povezovalnik

Eu-skladi (eu-skladi.si)