Communities Go Circular | CERV
2 decembra, 2022

V okviru EU programa Citizens, Equality, Rights and Values ​​​​Program (CERV) se je začel projekt “Communities Go Circular”, na temo ponovne uporabe in zmanjševanja nastajanja odpadkov (REDUCE, REPAIR, REUSE).

Nosilec projekta je Zelena Istra, partnerji pa Zelena akcija (Zero Waste Hrvaška), Ekologi brez meja (Zero Waste Slovenija), KNOF in Zero Waste Italija.

S projektom bomo izvajali izobraževanje na temo Repair&Reuse, spodbujali odpiranje novih Repair&Reuse centrov, povezovanje organizacij, ki se ukvarjajo s temi temami, spodbujali spremembe v sistemu ravnanja z odpadki ter prispevali k blaženju podnebnih sprememb.

Glavni cilj projekta »Communities Go Circular« je vključevanje državljanov v oblikovanje zero waste skupnosti, namenjenih preprečevanju nastajanja odpadkov, zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in prispevanju k blaženju podnebnih sprememb. Specifični cilji projekta:

1. Krepitev zero waste skupnosti na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji s prenosom dobrih praks ter vključevanjem in opolnomočenjem državljanov;

2. Zagovarjanje sprememb politik s spodbujanjem krožnega gospodarstva in njihovega pozitivnega vpliva na blažitev podnebnih sprememb, s posebnim poudarkom na pravici do popravila izdelka;

3. Razvoj inovativnih orodij za podnebno komuniciranje za krepitev lokalnih skupnosti v EU za prehod na gospodarstvo brez odpadkov in z nizkimi emisijami ogljika.

Predvidena je neposredna udeležba 1058 občanov in 61 OCD ter 115 odločevalcev. Za dosego cilja projekta bomo izvedli 26 delavnic za državljane, 5 delavnic/izobraževanj za odločevalce in deležnike; 2 seminarja za OCD; 4 mednarodne konference v Puli, Krškem, Ljubljani in Toskani ter vrsto zagovorniških aktivnosti.

Projekt se je začel 1. novembra 2022 in bo trajal do 1. novembra 2024.

 

WP4 – Sistemske rešitve za centre in podjetja ponovne uporabe

Povzetki in ugotovitve iz aktivnosti:

 

1. delavnica: STANDARDI DELOVANJA REUSE CENTRA, PROCESI DELA, VIRI MATERIALA (14.2.2023, Krožni laboratorij Knof, Krško)

2. delavnica: FINANCIRANJE IN SISTEMSKE UREDITVE (1.6.2023, Hiša Kulinarike, Novo mesto)

3. delavnica: INOVACIJE IN RAZVOJ SISTEMOV PONOVNE UPORABE in SREČANJE REUSE CENTROV SLOVENIJE (22.6.2023, Trubarjeva 50, Ljubljana)

JAVNA RAZPRAVA:

Na podlagi ugotovitev iz vseh treh delavnic, ki smo jih izvedli v sklopu delovnega paketa Sistemske rešitve ponovne uporabe projekta Communities go circular, dodatnih komentarjev vseh udeležencev delavnic ter zainteresirane javnosti bomo na koncu pripravili predlog oz. smernice vladi za ureditev področja ponovne uporabe v Sloveniji kot izhaja iz Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) in Zakona o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Od 15.7. do 15.8.2023 poteka javna razprava na predstavljene ugotovitve iz delavnic v okviru projekta Communities go circular.
Vaš komentar, predlog ali pobudo lahko oddajte preko obrazca na tej povezavi.

 

Časovnica:
  • Objava vseh zapisnikov delavnic na spletni strani knof.si – do 15.7.2023
  • Sprejemanje komentarjev, predlogov, pobud na zapisnike in ugotovitve iz delavnic – do 15.8.2023
  • Oblikovanje končnega predloga oz. smernice vladi za ureditev področja ponovne uporabe v Sloveniji – do 15.9.2023

WP5 – Trajnostni razvoj produktov in eko-dizajn

Beyond Green – Konferenca na temo eko-dizajna

S podporo

 

Nosilec projekta

 

 

Partnerji pri projektu