COLLECTION Knof | Center za kreativnost MK
9 junija, 2022

Predmet projekta je razvoj inovativnih oblikovalskih sistemov reciklaže in ponovne uporabe do 5 različnih vrst odpadnih surovin, zaradi povečanega povpraševanja po krožnih produktih. Produkti bodo usmerjeni na eni strani na vire odpadnih surovin in na drugi strani na potrebe dveh segmentov kupcev.

Prvi segment so ozaveščeni kupci ikoničnih in apcikliranih kosov pohištva, dekorja in mode na collection.knof.si, drugi segment pa so javne inštitucije, ki želijo naročati več recikliranih in krožnih izdelkov preko sistema zelenega javnega naročanja.

Projekt je nadgradnja projekta SALON rabljenega pohištva, ki ga je KNOF razvijal skupaj z Gigodesign na prejšnjem razpisu KKS, kjer je bil poudarek na dizajn managementu. Po koncu projekta smo se na pobudo CzK in CKI vključili v program Kreativni pogon, kjer smo oblikovalcem zastavili izziv predelave odpadnih surovin v nove izdelke. Na izziv se je prijavilo 5 oblikovalcev, s katerimi bomo tekom projekta KNOF COLLECTION s pomočjo mentorjev v prvi fazi izvedli raziskavo materialov, oblikovalski sistem in v drugi fazi razvoj prototipov ter postopkov za reprodukcijo. Poudarek bo na razvoju tržno usmerjenih produktov za ciljne segmente kupcev ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja z oblikovalci, ki bodo vključeni tudi v tržno uspešnost produktov.

Trajanje: 2022

Opis projekta:

Oblikovalci bodo vključeni od same prijave projekta na razpis pa do konca, nadejamo pa se tudi nadaljnjega sodelovanja po koncu projekta.

Sodelovali bodo na strateškem nivoju vodstva Knof, s tehničnih direktorjem, z vodjo projektov in marketinga, s kreativno vodjo projekta Salon pohištva, z vodjem mizarske delavnice, vodjo šiviljske delavnice, z vodjo PR sekcije Knof.

Sodelovanje bo potekalo v dveh fazah:

  1. Faza: Študija materialov

Na način analize virov odpadnih surovin, analize karakteristik teh surovin za reciklažo, preoblikovanje in apcikliranje, oblikovanja specifičnega know-howa in razvoja procesov preoblikovanja odpadnih materialov v produkte

 

  1. Faza: Razvoj produktov

Dizajn produktov in izdelava prototipov produktov, razvoj procesov in tehnologij za reprodkucijo v manjših serijah znotraj zavoda KNOF ali v sodelovanju s podizvajalci.

 

V projekt bomo v 2. fazi izvedli tudi nabavo nove opreme oz. strojev za reciklažo različnih materialov vključno z ročnim orodjem, zaščitno in varovalno opremo za varno delo itd. Oprema bo nadgradnja obstoječih tehnologij za predelavo odpadne plastike v nove izdelke, ki smo jo zagotovili pri prejšnjem projektu KKS. Na voljo je že “shredder” za mletje odpadne plastike v kosmiče, pečica in preša za stiskanje kalupov za plastiko in “ekstrudor” ali brizgalnik za fino brizganje stopljene plastike v kalupe.

Pri projektu bo sodelovalo tudi partnersko podjetje Zadruga Stikalnik so.p. tehnološki center, ki bo s kadri iz strojništva in elektrotehnike ter obstoječo strojno infrastrukturo (laserski rezalnik, CNC stružnica, 3D tiskalnik) nudilo podporo pri tehnološki predelavi odpadnih materialov.

Projekt je sofinanciran v okviru JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« (JR CzK 2022), SKLOP A3 – Kreativni povezovalnik