BUY SOCIAL – prihodnost socialne ekonomije | EISMEA COSME
23 avgusta, 2023

Projekt BUY SOCIAL je namenjen krepitvi partnerstev med socialnimi podjetji in klasičnimi podjetji za širjenje trga izdelkov in storitev socialnih podjetij. S projektom smo pričeli v pričetku maja 2023, potekal pa bo 18 mesecev.

Nerazkriti potencial za sodelovanje med klasičnimi in socialnimi podjetji je lahko odločilen za izvedbo bolj trajnostnega gospodarstva v EU. Socialna podjetja so prepoznana kot ključni akterji pri razvoju krožnih vrednostnih verig zahvaljujoč njihovemu ekonomskemu modelu, ki temelji na uravnoteženju vidikov družbene in okoljske odgovornosti z ekonomsko vzdržnostjo, kar dopolnjuje interese velikih podjetij in povečuje možnosti za sistematično integracijo teh vidikov v klasične vrednostne verige.

Projekt BUY SOCIAL se posebej osredotoča na sektorje, povezane s krožnim gospodarstvom, kot so recikliranje tekstila, moda in trajnostno oblikovanje. V projektu bomo razvijali modele usposabljanja in organizirali povezovalne B2B dogodke, s ciljem izboljšanja konkurenčnosti in komercialne zmogljivosti socialnih podjetij. V okviru projekta načrtujemo poslovne sporazume in priložnosti za usposabljanje. Aktivnosti ozaveščanja so organizirane, da bi povečali razumevanje vpliva socialnih podjetij in jih tako naredili bolj vidne za klasična podjetja.

 

Partnerji projekta:

Diesis Network, EU
CGM in CCIAA, IT
PRIZMA in KNOF, SI
ADV Romunija, RO
ASC, PL
CCI, SI (AP)
CCI IASI, RO (AP)

 

Rezultati projekta bodo:

– B2B sporazumi med socialnimi podjetji in klasičnimi podjetji
– zbirka dobrih praks iz različnih držav EU
– priporočila
– krepitev zmogljivosti in B2B dogodki
– kampanje za ozaveščanje v 4 državah članicah + EU
– standard za butike za ponovno uporabo (SI)

Učinki projekta BUY SOCIAL

Kratkoročni:
• izboljšane veščine in kompetence socialnih podjetij, da lahko sodelujejo in so del glavne dobavne verige podjetij,
• B2B sporazumi med klasičnimi in socialnimi podjetji,
• povečano znanje o razvoju partnerstev med klasičnimi in socialnimi podjetji, zahvaljujoč dostopu do vzajemnega učenja in študij primerov,
• povečana prisotnost izdelkov socialnih podjetij v trgovskih centrih in supermarketih,
• večja prepoznavnost izdelkov in storitev socialnih podjetij,
• boljše poznavanje in prepoznavnost socialnih podjetij s strani strank in splošne javnosti,
• povečanje stikov in povezovanja med socialnimi podjetji in klasičnimi podjetji.

 

Dolgoročni:
• povečana prodaja izdelkov in storitev, ki jih ponujajo socialna podjetja,
• boljša kakovost in standardi izdelkov in storitev socialnih podjetij,
• povečati prepoznavnost socialnih podjetij s strani klasičnih podjetij in poslovnega sveta,
• spodbujanje blagovne znamke izdelkov socialnih podjetij,
• zmanjšanje količino odpadkov in povečanje stopnje ponovne uporabe in recikliranja,
• spodbujanje krožnega gospodarstva,
• boljša prepoznavnost socialnih podjetij in njihovih izdelkov.

 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”