PROGRAM INKUBATOR

Imaš idejo? Daj ji krila, začni takoj!


 

Program poslovni inkubator omogoča, da pričnete s poslovanjem in testiranjem svoje poslovne ideje takoj, še pred odprtjem lastnega podjetja, kar pod okriljem inkubatorja.

Cilj programa je, da uporabnik testira idejo na trgu in jo razvije do te mere, da lahko odpre lastno podjetje. Maksimalno obdobje vključenosti v inkubator je 1 leto.

Nudimo

KDO SE LAHKO VKLJUČI?


Program poslovni inkubator omogoča zagon in testiranje novih potencialnih podjetniških idej, ki spoštujejo načela: družbeno odgovorno podjetništvo, solidarnost, lokalna samooskrba na vseh nivojih, vključevanje ranljivih skupin ljudi.

Za vključitev NE potrebujete ustanovljenega lastnega podjetja ali s.p. oblike.

KAJ PRIDOBITE?

 


Program poslovni inkubator nudi:

– Pravno obliko za vaš posel

– Računovodske storitve in računovodsko svetovanje

– Povezovanje in mreženje

POTREBUJETE PROSTOR?


Kot inkubiranec vam nudimo popust pri koriščenju Coworking prostora in strojnega parka FABLAB.

POTREBUJETE SPODBUDO?


Nudimo popust na dodatno storitev KNOF – mentorstvo za zagon poslovnih idej.

 

CENIK:


 

ČLANARINA INKUBATOR

Fiksna cena vključenosti v program Inkubator znaša 40,00 eur na mesec + DDV.

Ko začne PC ustvarjati prihodke se zaračunava variabilna cena programa in sicer znaša ta 10% od vseh mesečnih prihodkov, s tem, da je minimalna variabilna cena 40,00 eur

VSE CENE SO BREZ DDV. POGOJI VKLJUČITVE SO OPREDELJENI V PRAVILNIKU SKUPNOSTI.

 

 

Še nisi prepričan/a? Oglasi se na brezplačnem uvodnem sestanku.