Vsak je lahko vodja! | Mentorske sheme, MGRT
July 17, 2019

Trajanje: 2019

Opis projekta:

Javni razpis je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki želijo nadgraditi obstoječa znanja in veščine o socialnem podjetništvu, ki jih potrebujejo za nadaljnje izvajanje mentorske podpore socialnim podjetjem.

Namen:

Namen operacije “Vsak je lahko vodja!” je pridobiti veščine strateškega planiranja in učinkovitega več timskega vodenja za bolj profesionalno in fokusirano delovanje in razvoj Zavoda KNOF so.p.

Z jasno strategijo, ki jo razumejo in udejanjajo vsi kadri v organizaciji bomo lažje dosegli naše cilje in dosegli stabilno rast, ki jo nujno potrebujemo.

Cilji:

  1. Pridobiti znanja in veščine strateškega planiranja
  2. Novo javno-zasebno partnerstvo
  3. Načrt in veščine pravega pristopa k opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin med kadri
  4. Vključevanje prostovoljcev in usposabljancev v modele strateškega planiranja
  5. Veščine delegiranja in prevzemanja odgovornosti
  6. S strateškim načrtom, razvojem dejavnosti in inovativnimi storitvami

Način vrednotenja in spremljanja operacije:

  • Število novih delovnih mest,

Ob predpostavki, da se bodo obstoječi kadri, ki so trenutno pri nas na usposabljanju ali na začasnih javnih delih, res usposobili, razvili, lahko rečemo, da bomo omogočili podaljšanje njihovo zaposlitve v primeru, da bodo uspešno opravljali svoj posel (enako velja za pripadnike ranljivih ciljnih skupin).

  • Število podjetnih centrov v inkubatorju

Načrtujemo povečanje števila podjetnih centrov, zato potrebujemo jasno strukturo njihove podpore pri razvoju posla, ki si jo še lahko privoščimo. Obstoječi podjetni centri bodo z bolj učinkovito podporo in izboljšanimi veščinami strateškega planiranja povečali svoj promet.

  • Novo javno-zasebno partnerstvo

Z jasno strategijo za sklenitev javno-zasebnih partnerstev bomo bolj uspešni pri pogajanjih in ponujanju pravih rešitev za izzive gospodarstva ali občin.

  • En mednarodni projekt

Ocenjujemo, da bomo z novimi znanji lažje pripravili kvalitetne projekte, poiskali prave partnerje iz tujine in »scalali« naš posel na mednarodno raven

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

en_USEnglish