TRAJNOSTNA JE NOVA ČRNA – oživljanje mestnega jedra | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
August 11, 2022

Trajanje: 2022

Opis projekta:

Namen programa je popularizirati trajnostno modo in trajnostni način življenja preko različnih kreativnih, izobraževalnih, ozaveščevalnih programov in dogodkov, ki se bodo odvijali na Glavnem trgu v Novem mestu, pri naših partnerjih in v butiku ponovne uporabe Stara šola za občane, tuje turiste in mlade. Projekt je nadgradnja programa vzpostavitve butika ponovne uporabe Stara šola Novo mesto, ki bo potekal tudi v letu 2022 v okviru rednega programa. Poudarek letošnje nadgradnje projekta je na predelavi, izmenjavi, popravilu tekstila preko štirih (4) praktičnih šiviljskih delavnic, okrogle mize, dveh (2) dogodkov izmenjave oblačil, dveh (2) pop-up dogodkov predstavitve mladih kreativnih ustvarjalcev ter testne izvedbe novega programa »private shopping session«. Glede na raziskavo projekta »Obleka naredi človeka« smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oz. 12,3 kg na prebivalca. Evropsko povprečje je nižje in znaša 11 kg na prebivalca, a čeprav upošteva tudi druge tekstilne odpadke, ne upošteva tistih, ki niso bili zbrani ločeno. Oblačila sicer predstavljajo glavnino tekstilnih odpadkov. Razloge za tako velike količine zavrženih oblačil so iskali med slovenskimi potrošniki. Na anketni vprašalnik je odgovorilo več kot 1300 posameznikov, ki so kot glavni razlog navedli neuporabnost oblačila (strgana ali kakorkoli drugače poškodovana oblačila). Razlog, da oblačila hitreje kot v preteklosti postanejo sprana, raztrgana ali spremenijo obliko, je v slabi kakovosti materialov oblačil iz trgovin s hitro modo. Teh je tudi v Sloveniji vedno več, kar potrjujejo tudi številke količin uvoženih oblačil. Zato je pomembno, da občanom predajamo znanja za predelavo, prenovo svojih oblačil, jim ponudimo možnosti izmenjave, predstavitve, jih informiramo o možnostih rešitve, nasvetih, kako so lahko živijo bolj trajnostno, prispevajo h krožnemu gospodarstvu ter predstavimo novejše, bolj trajnostne načine nakupovanja. Vso podporo pri projektu bo zagotavljala ekipa iz Knofa in Stare šole Novo mesto, marketinški, PR in razvojni oddelek, ki bodo skrbeli za strokovno, kvalitetno in inovativno izvajanje temeljnih vsebin in spremljevalnih dogodkov. K razvoju projekta bo prispeval celoten krožni laboratorij, ki deluje v Krškem na 3.000 M2, kjer deluje mizarska, šiviljska in strojna delavnica, pri programu pa bodo sodelovali tudi prostovoljci iz tujine. Izkušnje, znanja, ki jih je Knof pridobil v 14letih delovanja na področju socialnega podjetništva in krožnega gospodarstva bomo prenesli v Novo mesto. Strokovno podporo bodo nudili tudi zunanji partnerji Knofa, od Kreativnice Marela, Zavoda Čebela, RC Novo mesto (LAS na Bregu), Gigodesign d.o.o., posamezni mladi kreativci iz Novega mesta in širše (Anja Medle modna kreatorka, MRFY band, Ammar Kachar modni oblikovalec…), Komunala Novo mesto, društvo Focus, SRIP Krožno gospodarstvo.

Skupaj celoletni program sestavlja 10 dogodkov: 4 ponovitve šiviljskih delavnic, 2 izmenjevalnici, 1 okrogla miza, 2 popup dogodka, 1 “private shopping session”

 

Projekt sofinancira Mestna občina Novo mesto v okviru programa za oživljanje mestnega jedra