SUNK Socialna aktivacija Sevnica | MDDSZ
June 1, 2018

Zavod KNOF so.p. izvaja projekt »Središče ustvarjanja, napredka in kompetenc Sevnica«, ki poteka od 21.6.2018 do 20.6.2019 in vključuje dve skupini po 15 udeležencev v 2 šest mesečna programa socialne aktivacije v Sevnici. Pri izvedbi programa sodelujejo poleg nosilca še zunanji izvajalci z bogatim strokovnim znanjem, ki dodatno podpirajo udeležence, vključili pa smo tudi klasična in socialna podjetja, ki imajo potencial za izhodno zaposlitev udeležencev. Vertikalna prioriteta projekta je družbena odgovornost, podjetnost in kreativnost, kar izhaja tudi iz našega slogana »Kreativnost Nam Ohranja Fantazijo«. Inovativnost projekta pa je uporaba visokih tehnologij, celostni pristop k spremembi in trajnostni razvoj.

Namen: S celostnim, inovativnim in multidisciplinarnim pristopom podpreti socialno izključene osebe pri osebnem in zdravem razvoju, pridobivanju funkcionalnih veščin in usposabljanju za pridobitev praktičnih poklicnih kompetenc ter povečanju zaposljivosti.

Cilji projekta:

 1. Poiskati lasten talent v udeležencih in ga razviti preko praktičnih usposabljanj
 2. Spodbuditi osebno rast, zdrav način življenja in opolnomočiti udeležence za spremembo
 3. Povečati kreativnost in inovativnost udeležencev
 4. Povečati zanimanje udeležencev za družbeno odgovorno delovanje in prispevanje k trajnostnem razvoju
 5. Približati udeležencem sodobne tehnologije
 6. Usmeriti udeležence v iskanje zaposlitve ali pridobitev dodatne izobrazbe
 7. Motivirati udeležence za socialno aktivacijo in omogočiti stik z novimi potencialnimi delodajalci, razširiti poznavanje poklicnih možnosti in legalnih možnosti za delo udeležencev
 8. Povezovati udeležence z lokalnimi organizacijami, ki ponujajo možnost podpore, vključitev v prostovoljno delo, pridobivanja znanj in veščin ali zaposlitve
 9. Povečati podjetnost udeležencev

Rezultati:

 • Pridobljene spretnosti in ročna dela iz področja predelave materialov iz ponovne uporabe v nove produkte, pridobljena znanja o trajnostnem načinu življenja, usposobljenost za izvajanje tehnik za samo-sprostitev, pravilne drže in zdravega načina življenja
 • Pridobljena znanja in veščine za deficitarne poklice (npr. CNC strugar), ki bi vključenim osebam v prihodnosti lahko pripomogle pri iskanju zaposlitve, višja konkurenčnost uporabnikov na trgu dela
 • Motivirani udeleženci, ki bodo želeli pridobiti še več znanj, poznavanje možnosti vključevanja v izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij, usposabljanje na delovnem mestu ter samostojnosti pri iskanju zaposlitve
 • Aktiven pristop uporabnikov k trgu dela, nove zaposlitve za uporabnike, ki jih bomo iskali v sklopu izvajanja programa
 • Boljša socialna vključenost, poznavanje delovanja institucij, višja samopodoba uporabnikov
 • Ključni cilj in hkrati rezultat pa je doseči, da se vsaj 25% uporabnikov približa trgu dela in da se zmanjša število dolgoročnih prejemnikov socialnih transferjev
 • Vsaj 1 osebo vključiti v Socialni inkubator KNOF, da razvija svojo poslovno idejo

Glavni sklopi aktivnosti:

 • skupinska in individualna podpora, spremljanje
 • pridobitev funkcionalnih veščin, širitev obzorij in spodbujanje kreativnosti
 • zdrav način življenja, celostni pristop
 • praktične poklicne kompetence
 • predstavitev poklicev
 • podjetna aktivacija

Metode dela:

 • neformalno učenje
 • individualno delo in svetovanje ter skupinsko delo in spremljanje
 • mentorstvo in »coaching«, ki temelji izključno na vzpodbujanju miselnih procesov klienta, s katerimi klient pride do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko težje ali pa morda celo ne
 • praktično usposabljanje

Organizacijska struktura:

Nosilec je v okviru projekta zaposlil 3 osebe, strokovno vodjo in strokovni sodelavki. Vse skupaj je 43 aktivnosti na projektu, pri 19-tih aktivnostih bomo vključili zunanje izvajalce, s katerimi že več let sodelujemo: Družinski inštitut Sevnica, Zavod Veles za trajnostni način življenja Sevnica – socialno podjetje, Zadruga Stikalnik Sevnica – socialno podjetje, Zavod Stara šola Sevnica – socialno podjetje, Društvo Pupillam Maribor – socialno podjetje in Razvojna zadruga Tkalka Maribor.

Pridruženi partnerji so deležniki na trgu dela in drugi deležniki na lokalni ravni in prostovoljno nastopajo pri aktivnostih: obisk in predstavitev organizacije ter priložnosti za vključitev udeležencev, pri izvajanju delavnice Zdrav način življenja, pri predstavitvi poklicev in podjetni aktivaciji ter zagotovitvi prostora za predstavitev projekta in razstavo izdelkov udeležencev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
http://www.eu-skladi.si/
en_USEnglish