KREATIVKE/CI OBNAVLJAJO | OBČINA KRŠKO
October 7, 2021

Trajanje: 2021

Opis projekta:

Namen projekta je omogočanje in promoviranje neformalnega izobraževanja in medgeneracijskega učenja ter spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja ranljivih skupin mladih. Namen projekta bomo doseglji preko raznih delavnic in usposabljanj, usmerjenih v prenovo, ponovno uporabo in apcikliranje pohištva.

Cilji projekta so:

  • Povečati prenos znanj in zanimanje mladih za rokodelska znanja
  • Omogočiti mladim iz občine Krško pridobivanje znanj in veščin za popravilo pohištva
  • Vključiti mlade s posebnimi potrebami v postopek popravila pohištva in pridobivanje novih uporabnih znanj in veščin
  • Spodbuditi varovanje okolja in varovanje virov

S strokovnimi mentorji za šiviljstvo, mizarstvo, dizajn in strojništvo bodo mladi na praktičen način pridobivali nova znanja in veščine. K mentorstvu bomo skušali privabiti tudi starejše občane, npr. upokojene učitelje mizarstva. Še posebej bodo ta znanja pomembna za mlade z manj priložnostmi, učence šole Mihajla Rostoharja Krško, ki potrebujejo čimveč takšnih uporabnih znanj. Nekaterim izmed njih zna to delo postati tudi poklicna priložnost.

Mlade bomo spodbujali k inovativnem in kreativnem razmišljanju in iskanju novih načinov, trikov in nivojev prenove. Tiste, ki bodo imeli željo po več kot le prenovi lastnih izdelkov, bomo vključili v našo delavnico, kjer bodo lahko pridobivali nova znanja, oblikovali izdelke za trg, tudi po lastnih idejah in si tako morda ustvarili kariero. V KNOFu je marsikateri prostovoljec kasneje postal tudi zaposlen in je z nami še danes.

Čeprav bo količina prenovljenega pohištva v projektu precej majhna v primerjavi z neznanskimi količinami zavrženih materialov, ki jih vsakodnevno odvržemo v Sloveniji, pa bomo z razširjanjem rezultatov projekta, nasvetov, fotografij preko digitalnih kanalov povečali učinek ozaveščanja in spodbudili tudi koga izven občine Krško k »refuse, reduse, repair« in tako prispevali k varovanju okolja in naravnih virov

Projekt sofinancira Občina Krško, v okviru razpisa Sofinanciranje projektov za dosego ciljev Lokalnega programa za mladino v občini Krško v letu 2020.