Communities Go Circular | CERV
December 2, 2022

V okviru EU programa Citizens, Equality, Rights and Values ​​​​Program (CERV) se je začel projekt “Communities Go Circular”, na temo ponovne uporabe in zmanjševanja nastajanja odpadkov (REDUCE, REPAIR, REUSE).

Nosilec projekta je Zelena Istra, partnerji pa Zelena akcija (Zero Waste Hrvaška), Ekologi brez meja (Zero Waste Slovenija), KNOF in Zero Waste Italija.

S projektom bomo izvajali izobraževanje na temo Repair&Reuse, spodbujali odpiranje novih Repair&Reuse centrov, povezovanje organizacij, ki se ukvarjajo s temi temami, spodbujali spremembe v sistemu ravnanja z odpadki ter prispevali k blaženju podnebnih sprememb.

Glavni cilj projekta »Communities Go Circular« je vključevanje državljanov v oblikovanje zero waste skupnosti, namenjenih preprečevanju nastajanja odpadkov, zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in prispevanju k blaženju podnebnih sprememb. Specifični cilji projekta:

1. Krepitev zero waste skupnosti na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji s prenosom dobrih praks ter vključevanjem in opolnomočenjem državljanov;

2. Zagovarjanje sprememb politik s spodbujanjem krožnega gospodarstva in njihovega pozitivnega vpliva na blažitev podnebnih sprememb, s posebnim poudarkom na pravici do popravila izdelka;

3. Razvoj inovativnih orodij za podnebno komuniciranje za krepitev lokalnih skupnosti v EU za prehod na gospodarstvo brez odpadkov in z nizkimi emisijami ogljika.

Predvidena je neposredna udeležba 1058 občanov in 61 OCD ter 115 odločevalcev. Za dosego cilja projekta bomo izvedli 26 delavnic za državljane, 5 delavnic/izobraževanj za odločevalce in deležnike; 2 seminarja za OCD; 4 mednarodne konference v Puli, Krškem, Ljubljani in Toskani ter vrsto zagovorniških aktivnosti.

Projekt se je začel 1. novembra 2022 in bo trajal do 1. novembra 2024.

 

 

S podporo

 

 

Nosilec projekta

 

 

Partnerji pri projektu