Bodi drugačen, bodi trajnosten | Občina Krško
February 1, 2019

Trajanje: 2019

Projekt BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN je namenjen ozaveščanju o negativnih posledicah sodobnega načina življenja mladih na okolje in družbo ter spodbujanju k bolj odgovornemu potrošništvu s sodelovanjem v kampanji #Kupujem odgovorno.

1. Sklop: Delavnica Stikalnik

Delavnica upcyclinga, predelave iztrošenih materialov, v tržno zanimive izdelke

2. Sklop: REUSE delavnice predelave tekstila za spodbujanje okolijske ozaveščenosti

Nekaj delavnic bomo organizirali tudi v Kerinovem grmu za ranljivo populacijo mladih Romov.

3. Sklop: ZERO-WASTE življenjski slog

V sklopu projekta bomo na tržnici Videm vzpostavili trgovino brez embalaže, novo pridobitev za občino Krško, ki bo tudi turistično zanimiva ter organizirati modno revijo »Zares trajnostna moda prihodnosti«.

Projekt odgovarja naslednjim ciljem iz javnega razpisa:

 1. pridobivanju različnih neformalnih znanj in poklicnih kompetenc:
  • ozaveščanje, usposabljanja iz različnih trajnostnih tem
  • kreativne in praktične delavnice
  • spodbujanje ročnih spretnosti
 • Krepiti ustvarjalnost in motivacijo mladih na področju izdelave izdelkov za lastne potrebe in razmisleku k ustvarjanju tržno zanimivih produktov iz iztrošenih materialov
 • Spodbuditi mlade k varčnemu in bolj odgovornemu potrošništvu (reduce) in kupovanju pretežno lokalnih ter ekoloških produktov iz trajnostnih materialov ter iz rinfuze
 1. večji družbeni aktivnosti, participiranju mladih,
 • K večji družbeni aktivnosti mladih in povečanju medkulturnega dialoga, aktivnega državljanstva bo pripomoglo sodelovanje KNOFa pri gostovanju mladih iz tujine preko programa Erasmus EVS, ki jih bomo vključili v organizacijo zero-waste delavnic.

hkrati pa bomo omogočili konkretne aktivnosti mladih na enem ali več naslednjih področjih:

 • k varovanju okolja, narave;
  • zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališča
  • ozaveščanje o ponovni uporabi
  • ozaveščanje Romov v Kerinovem grmu Krško, delavnice, izdelava uporabnih predmetov iz odpadkov (plastenke in drugi odpadki, ki predstavljajo problem v romskem naselju)
  • ozaveščanje o »hitri modi« in promocija popravljanja tekstila – prikaz popravila tekstila, uporaba šivalnih strojev za izdelavo novih izdelkov iz odvečnega tekstila (priložnost za nov poklic)
  • spodbuditi mlade k varčnemu potrošništvu (reduce) in kupovanju pretežno lokalnih ter ekoloških produktov iz trajnostnih materialov
  • zmanjšati uporabo predmetov za enkratno uporabo kot so higienski pripomočki, plastične vrečke za zelenjavo, plastenke za vodo, plastični pribor za zabave
 • medgeneracijsko sodelovanje in podpora

Sodelovanje mladih in starejših prostovoljcev, zaposlenih in usposabljancev pri vodenju in izvajanju aktivnosti

Sodelovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin pri organizaciji aktivnosti (dolgotrajno brezposelni, invalidi, Romi)

Projekt sofinancira Občina Krško, v okviru razpisa Sofinanciranje projektov za dosego ciljev Lokalnega programa za mladino v občini Krško v letu 2019.
en_USEnglish