PRAVILNIK STORITEV KNOF POSLOVNE SKUPNOSTI

1. člen

Ta pravilnik določa način vključitve v KNOF skupnost, koriščenja in plačila paketov storitev KNOF poslovne skupnosti, obdelave podatkov ter izstopa iz skupnosti KNOF.

Nosilec poslovne skupnosti je Zavod Knof so.p.

Pravilnik se nanaša na naslednje storitve KNOF poslovne skupnosti:

 

I. PODPORNI ČLAN | USTVARJALEC SPREMEMB

 

 1. člen (vključitev kot podporni član)

Podporni član KNOF poslovne skupnosti lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolni pristopnico in obkroži možnost “Naročam storitev: Podporni član”. Pristopnico posreduje na mail skupnost@knof.si, osebno ali po pošti na naslovu Knof, CKŽ 132a, 8270 Krško.

 

 1. člen (kaj Podporno članstvo omogoča)

Podporno članstvo vam omogoča dostop do naše mreže podjetij, mentorjev, podpore, strank, prostorov, dogodkov, delavnic in srečanj.

Prav tako dobite pomoč pri informacijah in napotkih o zadnjih novostih na področju trajnostnega razvoja, poslovnih strategijah prihodnosti, o tržnih inovacijah, človeških virih 4.0, pa tudi nekaj neverjetnih popustov na druge storitve in izdelke naše skupnosti.

 

 1. člen (cena in način plačila podpornega članstva)

Cena podpornega članstva je odvisna od intervala plačila. Za mesečno plačilo je cena 11 eur (z DDV). Za plačilo članstva za 12 mesecev je cena 110 eur.

Račun za članstvo izdaja Zavod Knof, pri mesečnem paketu za tekoči mesec, pri letnem paketu pa v mesecu včlanite za 12 mesecev.

 

 1. člen (izstop iz podpornega članstva)

Podporno članstvo – mesečno paket velja od oddaje pristopnic pa do preklica. Za izstop iz podpornega članstva – mesečni paket, velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dneva odpovedi oz. preklica članstva, ki ga naročnik sporoči po mailu ali po navadni pošti.

Letni paket podpornega članstva se podaljšuje letno po predhodnem dogovoru. Predčasna odpoved letnega paketa članstva, pred pretekom 12 mesecev in vračilo denarja ni možno.

 

II. PARTNERSKI PAKET | PARTNERJI V SPREMEMBAH

 

 1. člen (vključitev v partnerski paket)

Partner v KNOF poslovni skupnosti lahko postane vsaka pravna oseba, ki izpolni pristopnico. Pristopnico posreduje na mail skupnost@knof.si, osebno ali po pošti na naslov Knof, CKŽ 132a, 8270 Krško.

 

 1. člen (kaj Partnerski paket omogoča)

Partnerski paket vam omogoča objavo v našem partnerskem katalogu ter dostop do novih poslovnih partnerjev in strank, dostop do brezplačnega najema Knofovih prostorov (za 1 sestanek/delavnico), priložnost, da postanete mentorji, ponudite predavanja ali uporabite KNOF za organiziranje lastnih delavnic, dostop do skupnega znanja, dostop do ekskluzivnih dogodkov in priložnosti.

Prav tako dobite pomoč pri informacijah in napotkih o zadnjih novostih na področju trajnostnega razvoja, poslovnih strategijah prihodnosti, o tržnih inovacijah, človeških virih 4.0, pa tudi nekaj neverjetnih popustov na druge storitve in izdelke naše skupnosti.

 

 1. člen (cena in način plačila partnerskega paketa)

Cena partnerskega paketa je odvisna od intervala plačila in velikosti podjetja glede na slovensko zakonodajo:

Mikro in majhna podjetja 35 EUR* / MESEČNO ali 350 EUR* / LETNO

Srednje velika podjetja 70 EUR* / MESEČNO ali 700 EUR* / LETNO

Velika podjetja 150 EUR* / MESEČNO ali 1500 EUR* / LETNO

Račun za članstvo izdaja Zavod Knof, pri mesečnem paketu za tekoči mesec, pri letnem paketu pa v mesecu včlanite za naslednjih 12 mesecev.

 

 1. člen (izstop iz partnerskega paketa)

Partnerski paket – mesečno paket velja od oddaje pristopnic pa do preklica. Za izstop iz partnerskega paketa – mesečni paket, velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dneva odpovedi oz. preklica članstva, ki ga naročnik sporoči po mailu ali po navadni pošti.

Letni partnerski paket se podaljšuje letno po predhodnem dogovoru. Predčasna odpoved letnega paketa, pred pretekom 12 mesecev in vračilo denarja ni možno.

 

 

III. MENTORSKI PAKET

 1. člen (vključitev v program mentorstva)

V program Mentorstva se lahko vključi vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni pristopnico in obkroži možnost “Naročam storitev: Mentorski paket”. Pristopnico posreduje na mail skupnost@knof.si, osebno ali po pošti na naslovu Knof, CKŽ 132a, 8270 Krško.

Pred podpisom pristopnice se običajno organizira brezplačno uvodno srečanje, kjer se potencialnemu naročniku predstavita mentorja in kurikulum.

 

 1. člen (kaj Mentorski paket omogoča)

10 individualnih mentorsko-svetovalnih srečanj, ki trajajo 1 uro, z 1 mentorjem naenkrat. Mentorstvo poteka po kurikulumu Knof.

Mentorstvo izvajata 2 mentorja, ki se izmenjujeta, glede na teme, ki so na kurikulumu.

Poleg individualnega mentoriranja vas v okviru dogodkov KNOF kot goste povabimo na vsaj štiri skupinska srečanja / dogodke na leto, ki vam pomagajo pri razvijanju stikov in predstavitvi vaše ideje (v primeru epidemije potekajo srečanja preko spleta).

Individualno mentorstvo lahko poteka v celoti preko spleta.

Mentorstvo lahko poteka 1-2x na mesec. V juliju in avgustu individualna mentorstva ne potekajo.

Če sta na mentorskem srečanju prisotna oba mentorja se to šteje kot 2 uri mentorstva.

Dodatne mentorske ure so plačljive po ceniku Knof.

 

 1. člen (cena in način plačila mentorskega paketa)

Cena mentorskega paketa je zapisana na spletni strani www.knof.si Naročnik lahko na pristopnico izbere tudi plačilo na obroke.

Račun za plačilo mentorskega paketa na obroke izdaja Zavod Knof, načeloma mesečno, v 6 obrokih. Pri enkratnem plačilu mentorskega paketa pa izda račun v mesecu prvega mentorskega srečanja.

KNOF lahko oblikuje posebno ponudbo za mentorske pakete v obliki natečajev, ki potekajo delno skupinsko, delno individualno ter po posebnem programu in po posebni ceni.

 

 1. člen (predčasen izstop iz mentorstva)

Za izstop iz mentorskega programa pred realizacijo 10tih srečanj naročnik po mailu ali navadni pošti pošlje obvestilo o izstopu. Predčasno prekinitev programa mentorstva lahko uveljavi tudi KNOF, v primeru, da se mentoriranec ne udeleži treh dogovorjenih srečanj zapored ali ne izpolnjuje svojih obveznosti (priprava na srečanje, izpolnjevanje dogovorjenih nalog).

Predčasna odpoved mentorskega paketa ne pomeni vračila denarja in naročnika ne odrešuje dolžnosti plačila vseh 5 obrokov paketa mentorstva.

Mentorstvo se lahko izvaja max 18 mesecev. Po preteku tega časa nekoriščene ure mentorstva propadejo.

 

 

IV. POSLOVNI INKUBATOR KNOF

 1. člen (vključitev v poslovni inkubator Knof)

V program poslovni inkubator Knof se lahko vključi vsaka fizična oseba, ki je podporni član KNOF skupnosti (glej točko I.).

Postopek vključitve v inkubator se prične z brezplačnim uvodnim sestankom, kjer se predstavi program inkubatorja, pogoje delovanja preko inkubatorja in podpore, ki jo program zagotavlja. V primeru, da se oseba odloči za pristop v inkubator se podpiše pogodba za pristop v inkubator. Nosilec programa poslovni inkubator je Knof razviti posel doo sop.

Maksimalna vključenost v inkubator je 12 mesecev.

 

 1. člen (kaj poslovni inkubator omogoča)

Inkubator KNOF omogoča zagon in testiranje novih potencialnih podjetniških idej.

Cilj vključitve je, da uporabnik po koncu inkubatorske dobe, ki traja 1 leto, razvije idejo do te mere, da lahko odpre lastno podjetje.

 

Kakšno podporo dobim?

– Pravno obliko za svoj posel

– Računovodske storitve in računovodsko svetovanje

– Povezovanje in mreženje

 

 1. člen (cena in način plačila programa poslovnega inkubatorja)

Cena programa poslovni inkubator in način plačila je določen v pristopni pogodbi za inkubator Knof, ki je priloga tega pravilnika.

 

 1. člen (izstop iz poslovnega inkubatorja )

Postopek izstopa iz programa inkubator je določen v pristopni pogodbi za inkubator Knof, ki je priloga tega pravilnika.

 

V. UPORABNIK COWORKING KRŠKO

 

 1. člen (vključitev v coworking)

V program Coworking Krško se lahko vključi vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni pristopnico in obkroži možnost “Naročam storitev: coworking”. Pristopnico posreduje na mail skupnost@knof.si, osebno ali po pošti na naslovu Knof, CKŽ 132a, 8270 Krško.

Pred podpisom pristopnice se običajno organizira brezplačno uvodno srečanje, kjer se potencialnemu naročniku predstavi program in prostor coworkinga.

 

 1. člen (kaj coworking paket omogoča)

Coworking je odprta pisarna za podjetnike, freelancerje, nevladnike oziroma za vse tiste, ki si ne želijo več delati sami v domači dnevni.

 

Kaj nudi COWORKING KRŠKO?

– coworking mizo v odprti pisarni, WI-FI

– sejno sobo

– čajno kuhinjo

– skladišče izdelkov.

 

 1. člen (cena in način plačila coworking paketa)

Na voljo je več paketov, tedenski, mesečni in mesečni najem z članairno za FABLAB. Če naročnik zakupi 3 mesece coworkinga se mu prizna 10% popust na ceno storitve, če zakupi 6 mesecev pa 15% popust.

Račun za plačilo mesečnega coworking paketa izdaja Zavod Knof, do 10.tega v mesecu za tekoči mesec. Pri zakupu več mesecev se račun za zakupljene mesece izda v mesecu prvega koriščenja storitve coworkinga.

 

 1. člen (odstop od coworkinga)

Mesečni Coworking paket velja od oddaje pristopnice pa do preklica. Za odstop od mesečnega coworking paketa, velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dneva odpovedi oz. odstopa od coworkinga, ki ga naročnik sporoči po mailu ali po navadni pošti.

Več mesečni zakup coworking paketa se podaljšuje po izteku zakupljenega obdobja in po predhodnem dogovoru.

Za predčasni izstop iz zakupljenega večmesečnega coworking paketa naročnik po mailu ali navadni pošti pošlje obvestilo o izstopu.

Predčasna odpoved večmesečnega zakupljenega coworking paketa ne pomeni vračila denarja.

 

VI. UPORABNIK FABLAB KRŠKO

 

 1. člen (vključitev v Fablab)

V program FabLab Krško se lahko vključi vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni pristopnico in obkroži možnost “Naročam storitev: FabLab”. Pristopnico posreduje na mail skupnost@knof.si, osebno ali po pošti na naslov Knof, CKŽ 132a, 8270 Krško.

Pred podpisom pristopnice se običajno organizira brezplačno uvodno srečanje, kjer se potencialnemu naročniku predstavi program in prostor FabLaba.

 

 1. člen (kaj FabLab paket omogoča)

FabLab ali »fabrication laboratory« je odprt prostor za tehnološko ustvarjanje.

Predstavlja platformo ustvarjanja ter podpore kreativcem, startupom in podjetjem.

 

Članarina omogoča uporabo prostorov in strojev v FABLABu po ceniku za člane*:

– Uporaba CNC rezkarja

– Uporaba laserskega rezalnika in gravirnika

– Uporaba 3D tiskalnika

 

 1. člen (cena in način plačila coworking paketa)

Cena Fablab paketa je 15 eur (brez DDV) na mesec. Če naročnik zakupi 3 mesece FabLab paketa se mu prizna 10% popust na ceno storitve, če zakupi 6 mesecev pa 20% popust.

Račun za plačilo mesečnega FabLab paketa izdaja Zavod Knof, do 10.tega v mesecu za tekoči mesec. Pri zakupu več mesecev se račun za zakupljene mesece izda v mesecu prvega koriščenja storitve FabLaba. .

 

 1. člen (odstop od FabLab programa)

Mesečni FabLab paket velja od oddaje pristopnice pa do preklica. Za odstop od mesečnega Fablab paketa velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dneva odpovedi oz. odstopa od FabLab programa, ki ga naročnik sporoči po mailu ali po navadni pošti.

Več mesečni zakup Fablab paketa se podaljšuje po izteku zakupljenega obdobja in po predhodnem dogovoru.

Za predčasni izstop iz zakupljenega večmesečnega FabLab paketa naročnik po mailu ali navadni pošti pošlje obvestilo o izstopu.

Predčasna odpoved večmesečnega zakupljenega FabLab paketa ne pomeni vračila denarja.

 

VII. DODATNE UGODNOSTI UPORABNIKOV STORITEV KNOF POSLOVNE SKUPNOSTI

 

 1. člen (popust)

Možno je naročilo več paketov storitev hkrati. Ob naročilu več paketov se prizna še dodatni 3% popust na vse naročene pakete.

 

 1. člen (kartica Šoping brez slabe vesti)

Vsak uporabnik storitev KNOF poslovne skupnosti lahko prejme ob prvem plačilu naročenih storitev še kartico Šoping brez slabe vesti, ki prinaša dodatne ugodnosti.

V primeru koriščenja ugodnosti kartice Šoping brez slabe vesti veljajo Splošni pogoji kartice #Šoping brez slabe vesti objavljenimi na www.šopingbrezslabevesti.si.

 

 

VIII. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 1. člen (točnost podatkov)

Posamezni e-naslov in mobilna številka se v bazi uporabnikov storitev KNOF skupnosti, navedenih v tem pravilniku, vodi le pri Zavodu KNOF. Zavod KNOF te podatke potrebuje za komuniciranje z uporabnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za uporabnike, prilagojene regiji prebivanja.

 

 1. člen (vrste podatkov in nameni njihove obdelave)

KNOF podatke v bazi uporabnkov storitev KNOF skupnosti vodi v skladu z GDRP. KNOF te podatke potrebuje da:

– uporabnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz naslova koriščenja storitev KNOF

– analizira in proučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov, ter dvig zadovoljstva uporabnikov

– obvešča o storitvah poslovne skupnosti KNOF in morebitnih spremembah

– občasno pozove uporabnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu s storitvami KNOF poslovne skupnosti ali drugih programov in izdelkov KNOF.

 

 1. člen (sprememba podatkov)

Uporabnik lahko spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila tako, da preko SMS pošlje sporočilo ODJAVA ali pa se odjavi iz prejemanja elektronske pošte.

 

31.člen

KNOF bo kontaktne podatke uporabnika storitev KNOF skupnosti hranil še 2 leti po datumu odstopa od uporabe storitev KNOF poslovne skupnosti.

 

IX. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

KNOF si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve tega pravilnika. Uporabniki storitev KNOF skupnosti bodo o vseh spremembah tega pravilnika obveščeni preko spletne strani knof.si, o bistvenih spremembah bodo uporabniki obveščeni po e-pošti oz. s sms sporočilom. V kolikor uporabnik v petnajstih dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od uporabe storitev KNOF skupnosti, se šteje, da sprejema spremenjen pravilnik in ga upošteva. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Krškem.

 

Pravilnik sprejel: Mojca Žganec Metelko, direktor Zavoda KNOF so.p.

 

Krško, 1.9.2020