Interview with Ester Božič, KNOF's public worker
February 22, 2024
Ester Božič

Naš intervju nadaljujemo v prostorih trgovine z Ester Božič, ki je v KNOF-u vključena preko programa Javna dela. Njeno delo obsega pomoč pri informiranju strank in razvrščanje oblačil za ponovno uporabo.

 

Kje in kdaj si prvič zasledila oz. izvedela za KNOF?

Na socialni aktivaciji pred tremi leti smo šli na ogled podjetja KNOF. Že pred tem pa sem slišala, da obstaja trgovina Stara šola, kjer prodajajo oblačila iz ponovne uporabe.

 

Kako poteka tvoj delovni dan v KNOF-u? Si pridobila kakršnekoli nove spretnosti ali znanja?

V začetku svojega delovnega dne v trgovini najprej pospravim ali zložim oblačila, če so le ta razmetana. Ko pride stranka, ji nudim pomoč. Prav tako ji podam informacije o pomenu ponovne uporabe odpadnih oblačil, kar je pomemben del ozaveščanja. Sprejemam in razvrščam donirane materiale, ter iz majic, ki niso več primerne za prodajo, režem bombažne krpe, ki jih uporabljajo v industriji za čiščenje.

Naučila sem se prijaznosti, delo s strankami ter svetovanje in pomoč.

 

Kaj ti je všeč in kaj ti predstavlja največji izziv pri tvojem delu?

V svojem delu zelo uživam. Rada delam s strankami in oblačili. Najtežje mi je oblačila vreči stran, ker so včasih neuporabna.

 

Kakšne so tvoje zadolžitve v KNOF-u?

Moje zadolžitve v KNOF-u so delo s strankami, sprejemanje in sortiranje doniranih oblačil za ponovno uporabo ter rezanje bombažnih krp.

 

Kako bi opisala pomen trajnostnega načina življenja zase in kako prispevaš k njemu?

Zaradi vse večje onesnaženosti sveta je ponovna uporaba najboljša. Tudi sama kupujem v naši trgovini in s tem ne prispevam samo k zmanjševanju odpadkov, ampak prihranim tudi denar. O ponovni uporabi pa ozaveščam tudi moj družino, prijatelje in znance.

 

Kako običajno preživljaš svoj prosti čas?

Svoj prosti čas preživljam s sinom Patrikom. Rada pa tudi drsam, hodim na dolge sprehode v naravo in plavam.

 

Kakšna so tvoja pričakovanja ali želje zase in za prihodnost vseh nas?

Želim, da še naprej ostanem v kolektivu KNOF, kjer se počutim zelo dobro. Rada bi tudi, da čim več ljudi kupuje v naših trgovinah in s trajnostnim načinom življenja pomagajo ohraniti našo naravo in Planet.

 

 

Intervjuvala: Maja Makše

 

 

 

ESE PROSTOVOLJEC OKAY

ESE PROSTOVOLJEC OKAY

Evropska solidarnostna enota ESE (ali European solidarity corps) je del evropskih programov na...

ESE PROSTOVOLJEC EMANUEL

ESE PROSTOVOLJEC EMANUEL

Evropska solidarnostna enota ESE (ali European solidarity corps) je del evropskih programov na...