Mednarodni dogodek o ekološkem oblikovanju, Beyond Green
15 februarja, 2024
Beyond Green

Beyond Green je združil preko 100 predstavnikov podjetij, oblikovalcev, raziskovalcev in drugih strokovnjakov iz šestih držav, ki so zavezani k ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti.

Podnebne spremembe in globalno segrevanje so vse večji izzivi za podjetja.

V zadnjih letih se soočamo z vse hujšimi posledicami podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Mednarodni forum za podnebne spremembe (IPCC) opozarja na nujnost ukrepanja, mediji pa poročajo o vedno pogostejših gozdnih požarih, poplavah in onesnaženem zraku zaradi emisij CO2. Naravne nesreče in geopolitični dogodki dodatno vplivajo na motnje v dobavnih verigah, kar močno vpliva na poslovanje podjetij.

Poleg regulativnih ukrepov, kot so direktiva o trajnostnem poročanju in zaračunavanje emisij ogljika, se vse več podjetij zaveda pomembnosti trajnostnega poslovanja. Pozitiven vpliv na okolje in družbo ter dolgoročna okoljska, družbena in gospodarska trajnost, postajajo vse pomembnejši dejavniki pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Eden od pomembnih korakov na poti k trajnostnemu poslovanju je ekološko oblikovanje. Ta pristop se osredotoča na celovito zasnovo produktov in storitev, ki upošteva okoljske vidike skozi celoten življenjski cikel. Uporaba sekundarnih surovin, zmanjšanje odpadkov, modularnost in energetska učinkovitost so le nekateri od ključnih principov ekološkega oblikovanja.

Podjetja se morajo aktivno odzivati na izzive podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Ekološko oblikovanje je pomemben korak na poti k trajnostnemu poslovanju, ki lahko prinese številne koristi tako podjetjem kot celotni družbi.

Ravno to pa je bila glavna tema dogodka Beyond Green, ki ga je v sodelovanju s partnerji organiziral zavod KNOF so.p., 23.1.2024, v prostorih Gradu Fužine (MAO) v Ljubljani.

Dogodek je potekal v sklopu projekta “Communities go circular”, ki je sofinanciran s strani EU, Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). Nosilec projekta je združenje Zelena Istra, s projektnimi partnerj: Zelena Akcija (Zero Waste Croatia), Zero Waste Italy, Ekologi brez meja in KNOF.

 

Pri organizaciji in izvedbi dogodka so sodelovali:

 • SRIP Krožno gospodarstvo
 • Beti d.o.o.
 • Center za kreativnost – CZK

 

V Velikem stolpu ter v Južni dvorani gradu Fužine so v sklopu dogodka potekali konferenca na temo okoljskega oblikovanja – ekodizajna, razstava že obstoječih rešitev ter B2B povezovalnica.

Goste sta ob otvoritvi dogodka pozdravili Polona Hrovat Mavsar, vodja razvojnih projektov v KNOF so.p. kot predstavnik organizatorja ter direktorica Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Maja Vardjan. Dogodek je povezovala Blažka Kirm, vodja projektov v MAO.

 

Na konferenci so kot govorci sodelovali:

 • Luka Stepan, SITO | B Corp
 • Alice Schmidt – Global sustainability advisor
 • Mojca Žganec Metelko – Zavod KNOF so.p.
 • Pia Groleger – Pjorkkala
 • Anja Zorko – Center za kreativnost
 • Maja Čibej – Beti d.o.o.
 • Jeroen van Oostveen – MaterialDistrict
 • Majda Potokar – Tehnološki park Ljubljana
 • Gregor Lavrič – Inštitut za celulozo in papir
 • Darja Malešič – oblikovalka

 

Dogodek je bil zaključen s panelom, na katerem so sodelovali Luka Stepan, Alice Schmidt, Jeroen Van Oostveen ter Maja čibej, moderirala ga je Polona Hrovat Mavsar.

Beyond Green je združil preko 100 predstavnikov podjetij, oblikovalcev, raziskovalcev in drugih strokovnjakov, ki so zavezani k ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti. Udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Italije, Nizozemske in Združenih držav Amerike so aktivno sodelovali v predstavitvah, diskusijah in mreženju. 34 se jih je udeležilo B2B povezovalnice, kjer so se srečali s potencialnimi partnerji iz različnih sektorjev. Na razstavi je bilo predstavljenih preko 50 vzorcev produktov in materialov, oblikovanih po načelih ekodizajna.

Dogodek je bil organiziran trajnostno. Udeleženci so bili spodbujeni k uporabi trajnostnih oblik transporta (vlak, javni prevoz, car sharing), pri nabavi storitev pa so bila upoštevana načela zelenega naročanja. Prednost je bila dana ponudnikom, ki delujejo v skladu s cilji trajnostnega razvoja (SDG) ter socialnim podjetjem.

Ob registraciji so bili udeleženci opozorjeni, da je registracija, čeprav je dogodek brezplačen, zavezujoča. Na ta način smo želeli zmanjšati količino odpadne hrane. Navkljub trudu več kot 10 udeležencev ni sporočilo odsotnosti, kar kaže na to, da moramo v slovenskem okolju še bolj spodbujati kulturo odgovornih prijav na dogodke.

Odzivi, ki smo jih prejeli, kažejo na uspeh dogodka, saj je spodbudil izmenjavo znanja in izkušenj ter ustvaril marsikatero medsektorsko povezavo. Organizatorji smo zadovoljni z izvedbo dogodka in se že veselimo nadaljnjega sodelovanja z vsemi deležniki, ki sodelujejo pri ustvarjanju bolj trajnostnega in vključujočega okolja.

 

Polona Hrovat Mavsar

 

FOTO UTRINKI

Študijski obisk K2 YOU

Študijski obisk K2 YOU

Med 4. in 17. marcem je potekal prvi skupni študijski obisk, ki je del partnerskega projekta...

IŠČEMO SPONZORJE!

IŠČEMO SPONZORJE!

Spremenimo svet s stilom! V Knofu verjamemo, da lahko vsak z majhnimi spremembami v svoji...