Krožne skupnosti – sistemske rešitve ponovne uporabe, povzetek 2. delavnice: financiranje in sistemske ureditve, 1. 6. 2023
28 junija, 2023
DELAVNICA: FINANCIRANJE IN SISTEMSKE UREDITVE

Projekt: Communities Go Circular
Dogodek: Krožne skupnosti – sistemske rešitve ponovne uporabe
(WP4 – System solutions for reuse centers and reuse companies)
Datum: 1. 6. 2023
Kraj: Hiša Kulinarike, Novo mesto

 

2. delavnica: FINANCIRANJE IN SISTEMSKE UREDITVE

 

Uvod

 

Z namenom iskanja inovativnega sistemskega financiranja in rešitev ponovne uporabe smo 1. 6. 2023, v Hiši Kulinarike v Novem mestu, organizirali delavnico namenjeno ključnim deležnikom s področja delovanja centrov ponovne uporabe ter zainteresirani javnosti.

Program dogodka:

 

 • Uvod in predstavitev projekta Communities go circular.
 • Predstavitev primerov dobrih praks na področju sistemskega financiranja ponovne uporabe.
 • Delavnica.

 

Povzetek ugotovitev interaktivne delavnice

 

Na delavnici o inovativnih praksah financiranja sistemov ponovne uporabe smo se spraševali predvsem o tem, kdo nosi “odgovornost” oz. kdo ima interes za financiranje različnih oblik ponovne uporabe. Preverjali smo izzive občin, komunal in javnih zavodov na področju ponovne uporabe. Na drugi strani smo preverjali zaznane pozitivne okoljske in družbene učinke iz strani istih deležnikov oziroma njihov pogled na obstoječe sistemske rešitve, butike ponovne uporabe, sisteme zbiranja, prevzemanja rabljenega tekstila itd.

Ugotovili smo, da občine zaznavajo prednosti na dolgi rok. Prednosti zaznavajo predvsem v ozaveščanju in spreminjanju vedenj na področju odnosa do potrošništva, zmanjševanja odpadkov, trajnostnega načina življenja, ki pomembno vpliva tudi na druge segmente življenja ljudi (manjša poraba vode, večja prehranska samooskrba,…). Komunalna podjetja so zaznala priložnost, da bi jim bolj detajlna poročila butikov ponovne uporabe pomagala pri zadovoljevanju okoljskih ciljev na področju ločenega zbiranja odpadkov (evropske direktive). Javni zavod za mladino je zaznal priložnost v povezovanju mladih na način prakse, prostovoljnega dela, poklicnih priložnosti na področju ponovne uporabe in sodelovanja z butiki ponovne uporabe.

 

A. dobre prakse

 

Poiskali in predstavili smo dobre prakse inovativnega financiranja sistemov ponovne uporabe:

 • Zero waste mesta – “Mesta so tista, kjer bo podnebni boj v veliki meri “ dobljen ali izgubljen.” (A. Gutieres). Voditelji bodo uspešni bolj kot kdajkoli prej, če bodo svoji skupnosti dali občutek smisla, vizijo in prava orodja za delovanje v tem novem gospodarstvu.
 • “Social impact bond” – družbeno koristne obveznice – finančno orodje, ki lahko združi potrebne partnerje in zgradi odpornost za reševanje skupnih okoljskih ali družbenih izzivov s pomočjo zunanjih zasebnih investitorjev.
 • Primer centra ponovne uporabe Kringwinkel, Belgija – 145 trgovin / centrov ponovne uporabe, 5.800 zaposlenih. 85 % od teh je delno trajno subvencioniranih iz strani države zaradi statusa težje zaposljive osebe – Zavod za zaposlovanje.
 • Primer Sheme ZEOS.

Iz Zakona o varstvu narave: 5.6 čl.: Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti je sklop predpisanih ukrepov, ki zagotavljajo, da proizvajalci določenih izdelkov nosijo finančno ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje v fazi odpadkov, ki nastanejo iz izdelkov.

 

B. ugotovitve na področju prevzema tekstila iz komunal:

 

 • Komunalno podjetje za strošek pobiranja mešanih komunalnih odpadkov, med katere spada tudi tekstil, zaračuna občanom.
 • Ločeno zbran tekstil prevzemajo prevzemniki, ki imajo OVD – izpolni se evidenčni list.
 • Na podlagi izdanega evidenčnega lista mora prevzemnik agenciji ARSO poročati, kam ta tekstil gre – npr. koliko gre v reciklažo, koliko v odpad.
 • Država/ARSO na nacionalni ravni zbira podatke in poroča naprej evropskih agencijam.

 

C. priložnosti:

 

 • Dvigniti poročanje o zbranih oblačilih in deležu ponovne uporabe v butikih ponovne uporabe na višjo raven strokovnosti.
 • Poročilo bi lahko komunala uporabila pri poročanju o količini tekstila, ki gre v ponovno uporabo in za doseganje cilja ločenega zbiranja še uporabnega tekstila do 1. januarja 2025.
 • Več povezovanja mladih iz Mladinskega centra Oton z butiki ponovne uporabe – praksa, socialna omrežja / Instagram, prenos šivalnega znanja na mlade, mednarodne mladinske izmenjave, študentski projekti (mladi rešujejo izzive podjetij).

 

Na podlagi zapisnikov vseh treh delavnic, ki jih bomo izvedli v sklopu delovnega paketa Sistemske rešitve ponovne uporabe projekta Communities go circular, bomo pripravili predlog vladi.

 

Zapisnik pripravila ekipa KNOF

 

JAVNA RAZPRAVA:

Na podlagi ugotovitev iz vseh treh delavnic, ki smo jih izvedli v sklopu delovnega paketa Sistemske rešitve ponovne uporabe projekta Communities go circular, dodatnih komentarjev vseh udeležencev delavnic ter zainteresirane javnosti bomo na koncu pripravili predlog oz. smernice vladi za ureditev področja ponovne uporabe v Sloveniji kot izhaja iz Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) in Zakona o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022).

Od 15.7. do 15.8.2023 poteka javna razprava na predstavljene ugotovitve iz delavnic v okviru projekta Communities go circular.
Vaš komentar, predlog ali pobudo lahko oddajte preko obrazca na tej povezavi.

 

Časovnica:
 • Objava vseh zapisnikov delavnic na spletni strani knof.si – do 15.7.2023
 • Sprejemanje komentarjev, predlogov, pobud na zapisnike in ugotovitve iz delavnic – do 15.8.2023
 • Oblikovanje končnega predloga oz. smernice vladi za ureditev področja ponovne uporabe v Sloveniji – do 15.9.2023

 

Povzetek 1. delavnice:

1. delavnica: STANDARDI DELOVANJA REUSE CENTRA, PROCESI DELA, VIRI MATERIALA (14.2.2023, Krožni laboratorij Knof, Krško)

 

 

 

ESE prostovoljec Asil

ESE prostovoljec Asil

Evropska solidarnostna enota ESE (ali European solidarity corps) je del evropskih programov na...