Novo partnerstvo
12 aprila, 2022
Novo partnerstvo

Pri ustanovitvi butikov Stara šola imamo novo partnerstvo, povezali smo se z Zero waste mrežo Slovenija.

 

Namen Zavoda KNOF je popularizacija trajnostnega načina življenja. To dosegamo na več nivojih, preko razvoja produktov, trajnostnih projektov in poslovnih modelov. Najbolj prepoznavni smo po butikih ponovne uporabe Stara šola, ki se trenutno nahajajo na 5 lokacijah po Sloveniji ter Salonu pohištva iz ponovne uporabe.

 

V sklopu projekta Trajnostna občina načrtujemo do leta 2025 ustanovitev še 5 novih butikov Stara šola z možnostjo širitve na področje pohištva in Knjižnice stvari.

 

V projektu naslavljamo skupnosti h konkretnim spremembam v lokalnem okolju. Izkušnje namreč kažejo, da največje učinke pri podaljševanju življenjskega cikla in zmanjševanju odpadkov dosega s povezovanjem. Povezovanjem ozaveščenih posameznikov, podjetij in javnih ustanov, ki skupaj stremijo k pozitivnim spremembam na tem področju. Vsaka občina potrebuje posameznike, ki se zavzemajo k čistejši, vključujoči, zeleni prihodnosti. S podporo občin in komunalnih podjetij pa te cilje dosegamo bolj optimalno in v krajšem času.

 

Prepričani smo, da je v vsaki nekoliko večji občini potrebna trgovina s predmeti iz ponovne uporabe, trgovina brez embalaže in Knjižnica stvari. Vsaka lokalna skupnost pa potrebuje tudi podporo pri ozaveščanju o trajnostnem načinu življenja tako uradnih oseb kot posameznikov.

 

Pri razvoju pa se povezujemo s ključnimi pobudniki sprememb.

 

Ekologi brez meja so nacionalna zero waste organizacija pod okriljem mreže Zero Waste Europe. Na poti do manj odpadkov spremljajo občine, prireditve in hotele. S kontinuiranim delom, temelječim na dejanskih podatkih o odpadkih skrbijo, da se s popularnim nazivom upravičeno lahko pohvalijo le tisti, ki si to dejansko zaslužijo. Preprečevanje zelenega zavajanja bodo zdaj lažje dosegali, saj so z njihovo krovno organizacijo zasnovali evropski certifikat tako za občine kot tudi podjetja. Certifikacijski postopek je jasno zasnovan, kriteriji pa poenoteni na ravni EU.

 

Trenutno je v slovenski mreži 16 občin na poti do zero waste (23% prebivalstva). Z načrtnim delom so skupaj preprečile za vsaj 18.600 ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile 4 milijone €. Ekologi brez meja občinam svetujejo pri pripravi zero waste strategije. Usmerjajo jih pri ustanovitvi zero waste odbora in na letnih srečanjih evalvirajo uspešnost napredka glede na zastavljene cilje, ki vključujejo tudi mehke ukrepe, kot so ozaveščanje in komuniciranje.

 

Naše delovanje bomo implementirali v učinkovito partnerstvo, saj se posamezna področja odlično dopolnjujejo. Na ta način bomo lahko ponudi celostno podporo občinam pri prehodu v krožno gospodarstvo.

 

Katja Sreš in Polona Hrovat Mavsar

 

 

sl_SISlovenian