Prezračevanje in hlajenje ter vplivi na delovni proces
16 julija, 2020

Vsaka pisarna in proizvodni obrat imata svoje posebnosti. Zato je še kako pomembna individualna proučitev razmer in zahtev ter pravilna izbira pravega koncepta za prezračevanje in hlajenje. Zaradi velikih površin in volumnov proizvodnih prostorov lahko napačna odločitev pomeni povečanje obratovalnih stroškov ter vpliva na končno storitev ali izdelek.

Segrevanje

Vročina je posledica delovanja sonca. Poletje je toplejše zaradi nagnjenosti rotacijske osi našega planeta. Od zimskega obrata se pričnejo dnevi daljšati, to pa pomeni, da je naša polobla dlje časa bolj neposredno izpostavljena toplotnemu sevanju. Daljši kot so dnevi, več časa se ozračje segreva. Ko se sončni žarki uprejo v objekt, se nekaj energije odbije, nekaj pa jo stavba absorbira. Dobro izolirani objekti prenesejo v notranjost manj te energije, a vsak objekt se bo prej ko slej segrel. Vsak prostor ima svoja pravila prezračevanja in hlajenja, te postopke pa je potrebno izvajati v vseh prostorih, ki imajo svoje zakonitosti.

V zraku hitro začutimo spremembo temperature, vlago in tudi vonjave ter prašne delce. V zaprtih prostorih pa je lahko preveč ogljikovega dioksida, premalo kisika, prisotnost ogljikovega monoksida, radona in podobnih elementov, ki jih z našimi čutili sploh ne zaznamo. Prezračevanje je ključno za zdravo in varno bivanje v zaprtih prostorih. Pretok oziroma mešanje zraka med prostori ne štejemo za prezračevanje, če nimamo zagotovljenega dovoda svežega zraka. Primerno ohlajen prostor zagotavlja višjo sposobnost koncentracije, produktivnejši delovni čas in niža stresne sindrome ter zmanjšuje občutljivost na glavobol in migrene.

Hlajenje

Toplota je oblika energije in kot taka ne more preprosto izginiti. Dokler energije ne odvedemo iz prostora, ostane v njem ujeta. Energija se lahko pretvori v drugačno obliko, pri tem pa prostor ohladimo. Za hlajenje prostorov se uporabljajo različni pristopi in rešitve.

V praksi poznamo več sistemov za hlajenje prostorov:

  • klimatske naprave,
  • konvektorsko hlajenje,
  • hladilne grede,
  • stropno, talno in stensko hlajenje,
  • hlajenje z zrakom zemeljskih kolektorjev.

 

Ventilator

Ventilator ne hladi prostora, pač pa samo premika segret zrak po prostoru in vpliva na počutje oseb v prostoru. Omogoča le boljše kroženje zraka v prostoru.

Klimatska naprava brez zunanje enote

Ta klimatska naprava združuje vse komponente v enem ohišju in deluje enako kot standardna deljena klimatska naprava, le da sta uparjalnik in kondenzator v isti enoti. Poleg tega je v notranji enoti tudi kompresor, ki je glavni vir hrupa vsake klimatske naprave. Takšno klimatsko napravo moramo namestiti na zunanjo steno objekta in v steno izvrtati dve prezračevalni luknji. Po eni odprtini prihaja v napravo hladen zrak, druga pa se uporablja za izpihovanje segretega zraka.

Rekuperator

Rekuperatorji so primarno prezračevalne naprave, ampak imajo tudi funkcijo rahlega hlajenja poleti in ogrevanja pozimi. Te naprave niso najbolj primerne za domačo uporabo, saj potrebujejo posebne zračne kanale, vgradnja katerih predstavlja velik poseg. Rekuperator je mogoče priključiti na kanalsko klimatsko napravo in tako zagotoviti hkrati hlajenje in prezračevanje, vendar so te rešitve vse prej kot poceni.

Hlajenje z izhlapevanjem

Ta način je primeren predvsem za zelo suha podnebja, kot so puščave. Vlaga in temperatura zraka sta povezani. Topel suh zrak je mogoče ohladiti tako, da ga navlažimo. Hlajenje brez zunanje enote je s to tehnologijo prej izjema kot pravilo, saj se v večini inštalacij uporablja podobno kot standardna klimatska naprava. Pri tem voda ostaja zunaj stavb in zmanjša možnost okužb. Slabost takih klimatskih naprav je visoka vlaga, nizka učinkovitost, potreba po stalnem viru vode ter nujno čiščenje in razkuževanje vode, ko se ta ne uporablja, saj se v stoječih vodah hitro zaredijo bakterije in plesen.

Klimatska naprava

Za delovanje uporablja načelo faznega prehoda hladila iz tekočega v plinasto agregatno stanje. Hladilno sredstvo je pri sobni temperaturi v plinastem stanju, utekočini pa se v kondenzatorju, ki je nameščen na zunanji enoti. Ko plin prehaja v tekoče stanje, oddaja neželeno toploto, ki jo ventilator na zunanji enoti piha v okolje. Kompresor nato utekočinjeno hladilno sredstvo po cevi pošlje do notranje enote, kjer je nameščen uparjalnik. Uparjalnik z zmanjšanjem pritiska omogoča tekočini prehod v plinasto stanje . Ta fazni prehod je po naravi endotermen, kar pomeni, da absorbira toploto (zakon termodinamike). Ventilator notranje enote pomika topel zrak v prostor čez hladilna rebra uparjalnika, preko katerih toplota prehaja v hladilno sredstvo, pri tem pa spreminja agregatno stanje in ohlaja prostor.

 

Klimatizacija pisarn in proizvodnih procesov

Vsakemu delodajalcu bi morala biti v osnovi izredno pomembna delovna produktivnost zaposlenih. Za poletni čas vemo, da je zaradi povečane zunanje temperature ta dosti nižja, če niso ustvarjeni primerni pogoji. Poletje je čas, ko se zaradi visoke temperature v številnih podjetjih ubadajo s problematiko povišanih temperatur zraka na delovnih mestih. Primerno delovno okolje predstavlja osnovo za optimalne poslovno proizvodne procese. Težave z zagotavljanjem primerne klimatizacije pa se pogosto pojavljajo predvsem v proizvodnih obratih.

Danes živimo v času hitrega tehnološkega razvoja, ki zahteva veliko bolj zahtevne pogoje v proizvodnih objektih kot kadarkoli prej. V teh proizvodnih objektih se namreč odvijajo tehnološki procesi, ki zaradi svoje zahtevnosti potrebujejo zelo visoko stopnjo kvalitetnih pogojev, ki pa so precej bolj zahtevni, kot bi bilo potrebno za ugodje delavcev. Da bi situacijo v proizvodni hali obvladovali, je potrebno dobro poznati delovni proces in njegov vpliv v okolje, ki se odraža v temperaturi, vlagi, onesnaženosti itd. Ker so proizvodnje pretežno termično intenzivne, je največkrat osnovni problem hlajenje. Na osnovi tega je potrebno narediti koncept kondicioniranja proizvodnih prostorov. To je mogoče samo preko zraka, ki je nosilec toplote, vlage, emisij. V vsakem delovnem prostoru je potrebno urediti ustrezno prezračevanje, ogrevanje, vlaženje, hlajenje, razvlaževanje, filtriranje, skratka zagotoviti toliko termodinamičnih procesov, da v prostoru zadostimo zahtevanim pogojem.

Ohladite svoje misli

Previsoka temperatura neugodno vpliva na ljudi, zaradi tega nam pade koncentracija, zmanjša se naša moč, pojavijo se napake, utrujenost in izčrpanost, kar posledično vodi do večjega števila nezgod in s tem bolniške odsotnosti zaposlenih. Nekaj preprostih napotkov:

  • če v prostoru ni ljudi je delovanje ventilatorja potrata energije,
  • klimatske naprave brez zunanje enote z vsemi deli v skupnem ohišju so zelo glasne, zato običajno neprimerne za splošno uporabo,
  • evaporacijsko hlajenje je v naših krajih neučinkovito, saj je vsebnost vlage v zraku znatno višja kot v puščavah,
  • klimatske naprave so najbolj razširjene zato, ker najbolj energijsko in cenovno učinkovito odvajajo vročino iz prostorov. Delovanje klimatskih naprav je dobro poznano, varno in zanesljivo tako v vročih poletnih mesecih, kot v hladnejših dneh.

Igor Hotko

 

 

 

sl_SISlovenian