SREČANJE ZA PRIHODNOST
11 marca, 2020

Najprej je treba posebej poudariti, da je naše srečanje potekalo pred mesecem dni, ko koronavirus Covid-19  še ni bil aktiven v Evropi in seveda ni bilo nikakršne možnosti prenosa virusa med ljudmi. Povod za obisk Zagreba, ki je (mimogrede) bližje kot slovenska prestolnica Ljubljana, je bila naša nekdanja ESE prostovoljka Nina iz Rusije, ki si je v Zagrebu našla novo priložnost za nadaljevanje svojega dela.

Nina je obdržala tudi veliko zadolžitev, ki jih je opravljala na Knofu in tako ostala »polnopravna« članica naše organizacije. Zaradi novih tehnologij lahko na srečo z njo še vedno tesno sodelujemo, vendar se je vseeno bilo lepo srečati v živo. Na začetku sestanka je naš gostitelj Marko iz zadruge Slobodna domena, kjer prav tako kot mi zagovarjajo solidarnost in se ukvarjajo s socialno ekonomijo, okoljskim in trajnostnim razvojem, predstavil njihov projekt »Hrana za dobro«, kjer potrošniki lahko nabavijo vrtnine in sadje neposredno od kmeta. V tem sistemu ni dolgih verig dobave in je kupcu omogočen neposreden stik s proizvajalcem. Seveda je na kratko predstavil tudi druga področja njihovega delovanja. Sestanek se je nadaljeval z našo predstavitvijo aktivnosti, ki smo jih čimbolj utemeljili in hkrati iskali stične točke med našima organizacijama. Ker imamo skupno zanimanje, smo jih lahko hitro našli in izmenjali izkušnje. Prvi stik je bil nedvomno uspešen in dober temelj za nadaljnje sodelovanje.

 

Sestanek smo nadaljevali v manjšem številu, saj smo na njem sodelovali samo člani KNOFa. V tem delu srečanja smo se zelo odkrito pogovorili o prihodnosti našega podjetja. Na začetku smo ponovno poudarili trajnostno, ekološko usmeritev in mu dodali pomen krožnega gospodarstva, ki se nam vsem zdi nujen temelj takšnega delovanja. Glede na to, da smo v lokalnem okolju že dokaj prepoznani in smo v podjetju pridobili tudi nekaj novih sodelavcev, smo na sestanku poskušali oblikovati novo širšo strategijo, s katero bomo poskušali med čim več prebivalcev razširiti pomen ekološkega delovanja.

Naše delo je k sreči postalo prepoznavno tudi v poslovnem svetu pri večjih slovenskih podjetjih, zato z veliko upanja zremo v prihodnost, kjer nas zagotovo čaka veliko izzivov, ki jih že težko pričakujemo in se jih veselimo.

Obisk Zagreba je bil kratek, a zelo pomemben za KNOF in njegovo prihodnost!

 

Odgovorna lesena svečka

Odgovorna lesena svečka

"Tebi v spomin poklanjam svečko, hkrati pa mi plamen gori tudi v srcu, ker naredim dobro delo."...