Beyond Green

bridging Sustainable Innovation, design and industry

mednarodni povezovalni dogodek | 23. januar 2024 | MAO, Grad Fužine, Ljubljana

Beyond Green Save the date landscape all logos

 

There are already many green and innovative solutions from industrial designers and research institutes.

 

Why are companies not implementing them? Do they even know about them or is it just too expensive?

 

Our event’s primary goal is to bridge the gap between innovation and industry, fostering collaborative partnerships among designers, research institutions, and companies. We aim to facilitate the practical application of sustainable and innovative solutions, not only within laboratories or studios but also in real-world scenarios.

 

 

Main focus: eco-design of secondary materials (waste)

 

 

 

Dogodek “Beyond Green” je namenjen oblikovalcem, raziskovalnim ustanovam in industrijskim akterjem, ki si želijo z inovacijami okrepiti svoj prehod v krožno gospodarstvo.

Ste že kdaj slišali za sadno usnje? To je lahko zdrav prigrizek ali nadomestek za usnje za torbico ali čevlje. Kako pa je sadno usnje povezano s krožnim gospodarstvom, inovacijami, oblikovanjem in industrijo?

 

Zadnjih nekaj let poslušamo IPCC (Mednarodni forum za podnebne spremembe) o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju. V medijih vidimo vse več novic o gozdnih požarih, poplavah in onesnaženem zraku zaradi emisij CO2. Zaradi naravnih nesreč ali geopolitičnih dogodkov so motene dobavne verige.

 

Na koliko podjetij so vplivali ti dogodki? Kaj pa nova direktiva o trajnostnem poročanju ali zaračunavanje emisij ogljika? Vse to so spodbude za spremembe. Toda najboljše spodbude niso le regulacije in zakoni. Za spremembe potrebujemo tudi ekonomske motivatorje. In kaj je lahko boljša spodbuda kot pozitiven vpliv na okolje in družbo in dolgoročna okoljska, družbena in gospodarska trajnost? To lahko dosežemo s “čisto” energijo, nadomeščanjem fosilnih goriv, davki na ogljične izpuste ter s spremembo načina delovanja industrije.

 

Eden od korakov na tem področju je ekološko oblikovanje.

Dogodek organiziramo v sklopu projekta “Communities go circular” , ki je sofinanciran s strani EU, program – Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV).

Nosilec projekta je združenje Zelena Istra , s projektnimi partnerj :

Zelena Akcija (Zero Waste Croatia), Zero Waste Italy, Ekologi brez meja in Knof.

 

Partnerji pri organizaciji in izvedbi dogodka:

  • SRIP Krožno gospodarstvo
  • Beti d.o.o.
  • Center za kreativnost – CZK

Dogodek je zasnovan kot krajša konferenca s predstavitvijo dobrih praks implementacije trajnostnih rešitev v sodelovanju z oblikovalci, raziskovalnimi inštituti in industrijo, povezovalnica deležnikov ter razstava obstoječih rešitev in predstavitev ponudnikov v katalogu.

  • oblikovalci, raziskovalni inštituti, zasebni inštituti in oblikovalska podjetja kot “dobavitelji”
  • podjetja, zagonska podjetja itd. kot “kupci”
  • ministrstva, sheme financiranja

PROGRAM DOGODKA

23.1.2024 | MAO, Grad Fužine, Ljubljana

 

Organizator dogodka: KNOF Circular Lab
Program povezuje: Blažka Kirm

Pogostitev: Allium – socialno podjetje, veganski/vegetarianski brunch

 

8.30 – 9.00 – Registracija in mreženje ob jutranji kavi
9.00 – 9.15 – Otvoritev dogodka s predstavitvijo projekta CERV

 

9.15 – 9.30 – Kaj je okoljsko oziroma ekološko oblikovanje – Luka Stepan – SITO | Certified B Corp
9.30 – 9.45 – Zavržene priložnosti – odpadki kot sekundarna surovina – Mojca Žganec Metelko – KNOF in Pia Groleger – Pjorkkala
9.45 – 10.00 – Trajnostna simetrija – od zelenega zavajanja do spremembe sistemov – Alice Schmidt – Global sustainability advisor
10.00 – 10.15 – Financiranje partnerskih in razvojnih projektov – Anja Zorko – Center za kreativnost
10.15 – 10.30 – Dekodiranje trajnostne tekme med naravnimi in sintetičnimi materiali Maja Čibej – BETI d.o.o.

 

Odmor in čas mreženje

 

10.45-11.00-Primer dobre prakse partnerstev na področju grajenega okolja – Jeroen van Oostveen – Material District
11.00 11.15 – Primer dobre prakse partnerstev na področju tekstila – Majda Potokar – Tehnološki park Ljubljana
11.15 – 11.30 – Primer dobre prakse na področju embalaže – Gregor Lavrič – Inštitut za celulozo in papir
11.30 – 11.45 – Primer dobre prakse na področju okoljskega snovanja – cradle to cradle – Darja Malešič – oblikovalka

 

Odmor za kavo

 

12.30 – 15.00 – B2B povezovalnica ali/in razstava ter mreženje
15.00 – 15.30 – Refleksija in pogled v prihodnost
Moderira: Polona Hrovat Mavsar
Jeroen van Oostveen – Material District
Alice Schmidt – Global sustainability advisor
Luka Stepan – SITO | Certified B Corp
Anja Zorko – Center za kreativnost

 

Zaključek dogodka

 

 

 

 

 

PROGRAM DELAVNICE

Crafting a Sustainable Futureeco-design workshop
24.1.2024 | MAO, Grad Fužine, Ljubljana (Veliki stolp)
Reimagine, redesign, and reconnect. This workshop is your chance to break out of the usual, forge new connections, and explore innovative ways to create products and services. The atmosphere will be relaxed, the ideas will flow, and Knof will ensure your coffee cup is not empty.

11:00 – 12:30 Ecodesign for dummies

  • Introductions: Let’s put faces to the brilliant minds in the room.Ecodesign Principles: Cut through the jargon and embrace practical insights.

    Group work: Bring your ideas to the table – we’ll collectively refine them using eco-design principles.

12:30 – 14:00 Hands-On Workshop

We’re crafting lampshades or household items from recycled plastic.

  • DIY Design Lab: Roll up your sleeves and let creativity flow.Networking: Connect with fellow creators in a laid-back setting.

Enjoy coffee or tea, courtesy of Knof.

SPREMLJEVALNI PROGRAM DOGODKA:

DELAVNICE OKOLJSKEGA OBLIKOVANJA
24.1.2024 | isto prizorišče – MAO – Grad Fužine
V okviru dejavnosti Beyond Green bomo organizirali praktične delavnice o okoljskem oblikovanju na temo reciklaže plastike, preoblikovanja lesa in tekstila.

11:00 – 12:30 Ecodesign for dummies

Introductions: Let’s put faces to the brilliant minds in the room.

Ecodesign Principles: Cut through the jargon and embrace practical insights.

Group work: Bring your ideas to the table – we’ll collectively refine them using eco-design principles.

12:30 – 14:00 Hands-On Workshop

We’re crafting lampshades or household items from recycled plastic.

DIY Design Lab: Roll up your sleeves and let creativity flow.

Networking: Connect with fellow creators in a laid-back setting.

Enjoy coffee or tea, courtesy of Knof.

>>> Ali se želite udeležiti delavnice?
Označite polje “Workshops” na prijavnem obrazcu.
KATALOG EKODIZAJNA
24.1.2024 | isto prizorišče – MAO – Grad Fužine
Pripravili bomo katalog s portfelji oblikovalcev in raziskovalnih inštitutov z njihovo partnersko ponudbo.

>>> Želite biti predstavljeni v katalogu, ki bo razdeljen prek naše partnerske mreže?
Označite polje “Catalog” na prijavnem obrazcu.

B2B POVEZOVALNICA
Iščete partnerje?
Na B2B povezovalnici, ki bo potekala v drugem delu dogodka 23.1.2024 (od 12.30 do 15.00), se boste imeli priložnost povezati z oblikovalci, raziskovalnimi inštituti in podjetji na 1 na 1 sestankih, kjer boste lahko predstavili svojo rešitev ali poiskali partnerja, ki vam bo pomagal pri vaših trajnostnih izzivih!
>>> Prijava na B2B povezovalnico je zaradi zasedenosti mest zaključena.
RAZSTAVA TRAJNOSTNIH REŠITEV
23.1.2024 in 24.1.2024 | isto prizorišče – MAO – Grad Fužine
Izbrani oblikovalci, raziskovalni inštituti in podjetja bodo lahko predstavili svoje razvite rešitve s poudarkom na razvoju materialov iz sekundarnih materialov.

 

>>> Prijava za razstavljalce je zaključena.