Beyond Green

bridging Sustainable Innovation, design and industry

mednarodni povezovalni dogodek | 23. januar 2024 | MAO, Grad Fužine, Ljubljana

Beyond Green Save the date landscape all logos

 

There are already many green and innovative solutions from industrial designers and research institutes.

 

Why are companies not implementing them? Do they even know about them or is it just too expensive?

 

Our event’s primary goal is to bridge the gap between innovation and industry, fostering collaborative partnerships among designers, research institutions, and companies. We aim to facilitate the practical application of sustainable and innovative solutions, not only within laboratories or studios but also in real-world scenarios.

 

 

Main focus: eco-design of secondary materials (waste)

 

 

 

 

Dogodek “Beyond Green” je namenjen oblikovalcem, raziskovalnim ustanovam in industrijskim akterjem, ki si želijo z inovacijami okrepiti svoj prehod v krožno gospodarstvo.

Ste že kdaj slišali za sadno usnje? To je lahko zdrav prigrizek ali nadomestek za usnje za torbico ali čevlje. Kako pa je sadno usnje povezano s krožnim gospodarstvom, inovacijami, oblikovanjem in industrijo?

 

Zadnjih nekaj let poslušamo IPCC (Mednarodni forum za podnebne spremembe) o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju. V medijih vidimo vse več novic o gozdnih požarih, poplavah in onesnaženem zraku zaradi emisij CO2. Zaradi naravnih nesreč ali geopolitičnih dogodkov so motene dobavne verige.

 

Na koliko podjetij so vplivali ti dogodki? Kaj pa nova direktiva o trajnostnem poročanju ali zaračunavanje emisij ogljika? Vse to so spodbude za spremembe. Toda najboljše spodbude niso le regulacije in zakoni. Za spremembe potrebujemo tudi ekonomske motivatorje. In kaj je lahko boljša spodbuda kot pozitiven vpliv na okolje in družbo in dolgoročna okoljska, družbena in gospodarska trajnost? To lahko dosežemo s “čisto” energijo, nadomeščanjem fosilnih goriv, davki na ogljične izpuste ter s spremembo načina delovanja industrije.

 

Eden od korakov na tem področju je ekološko oblikovanje.

Dogodek organiziramo v sklopu projekta “Communities go circular” , ki je sofinanciran s strani EU, program – Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV).

Nosilec projekta je združenje Zelena Istra, s projektnimi partnerj: Zelena Akcija (Zero Waste Croatia), Zero Waste Italy, Ekologi brez meja in Knof.

 

Partnerji pri organizaciji in izvedbi dogodka:

  • SRIP Krožno gospodarstvo
  • Beti d.o.o.
  • Center za kreativnost – CZK

Dogodek je zasnovan kot krajša konferenca s predstavitvijo dobrih praks implementacije trajnostnih rešitev v sodelovanju z oblikovalci, raziskovalnimi inštituti in industrijo, povezovalnica deležnikov ter razstava obstoječih rešitev in predstavitev ponudnikov v katalogu.

  • oblikovalci, raziskovalni inštituti, zasebni inštituti in oblikovalska podjetja kot “dobavitelji”
  • podjetja, zagonska podjetja itd. kot “kupci”
  • ministrstva, sheme financiranja

OSNUTEK PROGRAMA

23. januar 2024 | MAO, Grad Fužine, Ljubljana

 

8.30 – 9.00 – Registracija in mreženje ob jutranji kavi
9.00 – 9.15 – Otvoritev dogodka s predstavitvijo projekta CERV
9.15 – 9.30 – Kaj je okoljsko oziroma ekološko oblikovanje
9.30 – 9.45 – Zavržene priložnosti – odpadki kot sekundarna surovina
9.45 – 10.00 – Sistemske rešitve in uredbe EU povezane z zelenimi trditvami
10.00 – 10.15 – Financiranje partnerskih in razvojnih projektov 1
10.15 – 10.30 – Financiranje partnerskih in razvojnih projektov 2

 

Odmor in čas za mreženje

 

10.45 – 11.00 – Primer dobre prakse partnerstev na področju grajenega okolja
11.00 11.15 – Primer dobre prakse partnerstev na področju tekstila
11.15 – 11.30 – Primer dobre prakse na področju embalaže
11.30 – 12.00 – Primer dobre prakse na področju okoljskega snovanja – cradle to cradle

 

Odmor za malico

 

12.30 – 15.00 – B2B povezovalnica ali/in razstava ter mreženje
15.00 – 15.30 Panelna razprava in zaključni sklepi dogodka

 

Zaključek dogodka

SPREMLJEVALNI PROGRAM DOGODKA:

B2B POVEZOVALNICA
Iščete partnerje?
Na B2B povezovalnici, ki bo potekala v drugem delu dogodka 23.1.2024 (od 12.30 do 15.00), se boste imeli priložnost povezati z oblikovalci, raziskovalnimi inštituti in podjetji na 1 na 1 sestankih, kjer boste lahko predstavili svojo rešitev ali poiskali partnerja, ki vam bo pomagal pri vaših trajnostnih izzivih!

>>> Želite sodelovati na srečanjih B2B?
Označite polje “B2B matchmaking” na prijavnem obrazcu.
RAZSTAVA TRAJNOSTNIH REŠITEV
23.1.2024 in 24.1.2024 | isto prizorišče – MAO – Grad Fužine
Izbrani oblikovalci, raziskovalni inštituti in podjetja bodo lahko predstavili svoje razvite rešitve s poudarkom na razvoju materialov iz sekundarnih materialov.

 

>>> Želite razstavljati?
Označite polje “Exhibition” na prijavnem obrazcu.
DELAVNICE OKOLJSKEGA OBLIKOVANJA
24.1.2024 | isto prizorišče – MAO – Grad Fužine
V okviru dejavnosti Beyond Green bomo organizirali delavnice o okoljskem oblikovanju, prva delavnica bo v Ljubljani , 24.1.2024 | MAO – Grad Fužine | Ljubljana

>>> Ali se želite udeležiti delavnice?
Označite polje “Workshops” na prijavnem obrazcu.
KATALOG EKODIZAJNA
24.1.2024 | isto prizorišče – MAO – Grad Fužine
Pripravili bomo katalog s portfelji oblikovalcev in raziskovalnih inštitutov z njihovo partnersko ponudbo.

>>> Želite biti v katalogu, ki bo razdeljen prek naše partnerske mreže?

Označite polje “Catalog” na prijavnem obrazcu.