POSVET SOCIALNIH INKUBATORJEV SLOVENIJE, 22.5.2013, Sevnica

Konec maja se je v Sevnici odvijal prvi nacionalni posvet socialnih inkubatorjev v Sloveniji. Organizator posveta je bil Zavod KNOF socialno podjetje, ki deluje tudi kot Socialni inkubator Posavja. Poslanstvo inkubatorja je omogočiti nova delovna mesta in priložnosti za kreativne poslovne zamisli v lokalnem okolju ter pri tem upoštevati načela trajnostnega razvoja in dajati prednost težje zaposljivim skupinam ljudi, kot so neizobraženi mladi do 25 let, starejši od 50 let ter invalidi ali drugače ranljivi posamezniki.

Socialni inkubator Posavja pomaga pri zagonu in nudi podporo pri oblikovanju novih podjetniških idej v obliki marketinške podpore, coworkinga, zagonskega kapitala, administrativne in računovodske pomoči, pravnega svetovanja, priprave razpisov in tehnične ter grafične pomoči, fotografiranja, odnosov z javnostmi.


Pobuda za organizacijo prvega posveta socialnih inkubatorjev je prišla iz potrebe po povezovanju organizacij s podobnim poslanstvom, ki jih je v zadnjim času v Sloveniji vse več. V prvem delu smo se predstavniki inkubatorjev sestali v MC Sevnica, delovnega posveta so se poleg direktorice Zavoda KNOF so.p. Mojce Žganec Metelko in predstavnice Socialnega inkubatorja Posavje, Nataše Rupnik, udeležili še Tomaž Stritar in Matic Kašnik, strokovnjaka za socialno podjetništvo, Franci Bačar iz društva mladih CEH, Tadej Slapnik, generalni sekretar Foruma za socialno podjetništvo in Jasmina Vidmar, predstavnica Skupnosti občin Slovenije. V drugem delu posveta, na sevniškem gradu so bili poleg omenjenih prisotni in aktivni v razpravi Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, Tomaž Lisec poslanec v DZ RS, Mojmir Pustoslemšek, župan občine Kostajevica ob Krki, Irena Pirc, direktorica ZZRS območne enote Sevnica in drugi. S posvetom smo želeli opozoriti tudi na pomembnost inovativnih in kreativnih pristopov pri reševanju težav, zato smo izvedli skupinsko delavnico, v katero smo vključili odločevalce. Skupaj prišli do kar nekaj možnih rešitev za bolj učinkovito predvsem pa trajnostno delovanje inkubatorja ter novih načinov za sodelovanje z vsemi vključenimi partnerji.

Avtorske pravice © 2018 Podjetna skupnost KNOF Posavje - socialno podjetništvo z učinkom. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public Licenco.