Srečanje ob 1. letu delovanja Socialnega inkubatorja Posavja in Zelene Sevnice

V sredo, 12. marca 2014, je Socialni inkubator Posavja, Zavod KNOF, so. p., praznoval prvo obletnico delovanja. V Kulturni dvorani Sevnica je predstavil svoje dosežke in delovanje pridobitnih centrov Zelena Sevnica in Stara šola, ki sta nastala pod okriljem inkubatorja. Podjetništvo v zavetju pomeni, da se inkubiranci pod varnim okriljem inkubatorja učijo, dobijo pomoč (od administracije, računovodstva, grafike do prodaje končnega izdelka), sredstva za zagon, drugo mnenje, testirajo svojo podjetniško idejo, najdejo sodelavce ter se tako preizkusijo v podjetništvu, še preden odprejo svoje podjetje.

Prvo leto našega delovanja se je izteklo in z velikim veseljem gremo v prihodnje. Marca lani smo na okrogli mizi z navdušenjem predstavili projekt Zelena Sevnica. Letos lahko rečemo, da je precej več, kot smo si predstavljali. V tem času smo res delali, prisluhnili potrebam ljudi in poskusili reševati "zelene težave". Naših zelenih delavnic se je udeležilo veliko občanov, najbolj pa nas veseli, da znajo več in to znanje s pridom izkoriščajo in prenašajo na druge. Povabljeni smo bili k pripravi televizijskih oddaj na RTV Slovenija, postavili smo inovativen urbani vrt v Botaničnem vrtu v Ljubljani in sodoben slovenski vrt ponovne uporabe v Mozirskem gaju, odlično sodelovali z vsemi institucijami v občini in delali v korist ljudi. Letos bi radi izvajanje delavnic in predavanj razširili ter razvijali nove zelene proizvode zunaj naše občine, najprej po Posavju, pozneje tudi na druga območja.

V prostoru inkubatorja imamo tudi nov način dela (coworking) oziroma prostor, ki si ga delite z drugimi kreativci, prostor za sestanke in predavanja. Na voljo so tudi osnovni MMC-laboratorij, lesna in šiviljska delavnica, predvsem pa baza kreativnih posameznikov.  Leta 2013 je inkubator razvil že kar nekaj idej, nekatere so se že udejanile v pridobitnih centrih v sklopu Zavoda KNOF, so. p., drugi inkubiranci pa so na dobri poti do ustanovitve lastnih pridobitnih centrov.

Socialni inkubator igra tudi čedalje pomembnejšo vlogo pri informiranju in sooblikovanju razvoja družbeno odgovornega podjetništva na regijski ravni, saj so prav izkušnje delovanja socialnega podjetništva v praksi neprecenljive, medsektorsko in medobmočno povezovanje pa je za uspešen razvoj in spodbudo novih družbeno odgovornih podjetnikov v Posavju nujno. Na področju povezovanja in sooblikovanja razvoja družbe imajo v Posavju veliko vlogo naši Timi lokalnih kreatorjev, katerih namen je spodbuditi zainteresirano in lokalno družbo k sodelovanju pri odpravljanju družbenih ovir na vseh področjih. Timov je več in se večinoma razlikujejo glede na teme: Zeleni tim, Tehnični tim, App tim in drugi. V tim se vključujejo posamezniki, ki jih zanimajo aktualne teme oz. problematika, in strokovnjaki s teh področij, ki skupaj najdejo inovativno rešitev z dolgoročnimi in konkretnimi posledicami. Vabljeni!

Gradivo: Predstavitev iz posveta

Avtorske pravice © 2018 Podjetna skupnost KNOF Posavje - socialno podjetništvo z učinkom. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public Licenco.